Artist: 
Search: 
Antibiotika - Не Искам, Не Мога lyrics (Chinese translation). | Не искам, не искам, не мога да се променя.
, Не искам, не...
04:15
video played 303 times
added 8 years ago
Reddit

Antibiotika - Не Искам, Не Мога (Chinese translation) lyrics

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Аз ще тръгна за да те намеря,
ZH: 我要去找你,

BG: но къде да търся, аз не знам.
ZH: 但去哪里找,我不知道。

BG: В черен лабиринт се губя - страшно е.
ZH: 在黑色迷宫中得到失去了它的可怕。

BG: Чужди тайни шепнат из стените - плаша се.
ZH: 外国秘密耳语周围的墙壁,这吓死我了。

BG: Лепкав мрак във мислите препуска,
ZH: 粘滞黑度赛车思想中

BG: хладна тръпка тялото обгръща -
ZH: 冷畏寒的身体裹-

BG: да открадна смелост вече късно е.
ZH: 太晚偷勇气。

BG: Сън ли е или реалност - чудя се.
ZH: 梦想还是现实-我不知道。

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Жален писък някак ме събуди,
ZH: 哀怨尖叫有点把我叫醒,

BG: за да видя, че това съм аз.
ZH: 看看我。

BG: Мисля си дали съм силна - моля се.
ZH: 我想是否我强请。

BG: Мога ли да бъда вече себе си?
ZH: 你可以做你自己吗?

BG: Сянката ми ме преследва още,
ZH: 然而,跟踪我我的影子

BG: да се слея с нея искам аз
ZH: 我想要与她融为一体我

BG: и да бъда себе си избрах,
ZH: 和,是我自己

BG: да владея мислите си аз успях.
ZH: 若要控制您的想法我托管。

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
ZH: 我不想,我不想我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?

BG: Не искам, не искам, не искам...
ZH: 我不想、 不想、 不希望。

BG: ... да се променя.
ZH: ...若要更改。

BG: Не искам, не искам, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想给,不想,但是你要吗?

BG: А трябва ли да съм такава?
ZH: 和应该是吗?

BG: Не мога да се променя.
ZH: 我不能改变。

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
ZH: 我不想,我不能和应该是吗?