Artist: 
Search: 
Reddit

Anthony - Sti Fotografie lyrics

Sti fotografi nun m fann campàà ogni ghiurn e guard e m sent e murì trop tiemp ammor abbracciat cu te song stat senza capììì

kest senza sol me pare e murì..è frnut o ben e già kiov pe me ..qnd c vasaim mo stong a vrè a kiu bell età senz e tee

quanti cos so frnut pe mee...rint e suon mo nun trov kiù a teee... m cunsol a sta fotografia ca m guard ka nun parl forz è mort inziem a te

mannagg nun e stracc e mank kapisc pcchè forz m lusing e m fa addivintà ..ca bacchetta magica e o' ben e turnaaaaa ngop o liett nziem cu teeeee

ma c sto dicen c stong a pnsààà sta srat stran k skerz m fa...forz facc megl si m mett a cantà e m scord e t ricurdàààà

sti fotografi nun m fann campàà ogni ghiurn e guard e m sent e murì trop tiemp ammor abbracciat cu te song stat senza capììì

quanti cos so frnut pe mee...rint e suon mo nun trov kiù a teee... m cunsol a sta fotografia ca m guard ka nun parl forz è mort inziem a te

mannagg nun e stracc e mank kapisc pcchè forz m lusing e m fa addivintà ..ca bacchetta magica e o' ben e turnaaaaa ngop o liett nziem cu teeeee....

(Grazie a rosa per questo testo)