Artist: 
Search: 
Anthony Hamilton - Woo (2011 Soul Train Awards) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | I was like Mindin' my business 
, Wasn't thinking 'bout strikin' up no conversation 
, (Unh Un)h 
,...
03:10
video played 558 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Anthony Hamilton - Woo (2011 Soul Train Awards) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I was like Mindin' my business
BG: Аз бях като Mindin' бизнеса ми

EN: Wasn't thinking 'bout strikin' up no conversation
BG: Не е мислене "мач strikin' няма разговор

EN: (Unh Un)h
BG: (Нещаст ООН) h

EN: But she has thosethick thangs and a round about
BG: Но тя е thosethick thangs и кръг за

EN: Like the devil said "boys how's bout a little temptation"
BG: Като дявола каза "момчета как е кажеш малко изкушение"

EN: (O no)
BG: (О не)

EN: She was so fine
BG: Тя беше толкова добре

EN: Could not keep my eyes off her
BG: Не може да поддържа очите ми от нея

EN: It was critical even Biblical like
BG: Беше критично дори библейски като

EN: Just like Delilah
BG: Точно като Далила

EN: Say
BG: Казвам

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: O Girl you're so bad
BG: O момиче сте толкова зле

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: But it feels so good
BG: Но тя се чувства толкова добре

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: I ain't neva seen a girl so bad
BG: Аз не Нева виждал момиче толкова лошо

EN: I've been like Mr. Perfect goody two shoes
BG: Аз съм бил като Mr. отлични Гуди двете обувки

EN: Couldn't break me down for nothin'
BG: Не можа да ме съборят за нищо

EN: (Unh huh unh huh)
BG: (Нещаст а нещаст а)

EN: Always knew that messin' round ain't worth it
BG: Винаги съм знаел че messin' кръг не заслужава

EN: Till I met her, well so much for my nothing, nothing
BG: Докато се запознах с нея, Ами много за моята нищо, нищо

EN: (Yeaaah)
BG: (Yeaaah)

EN: She was so fine
BG: Тя беше толкова добре

EN: Could not keep my eyes off her
BG: Не може да поддържа очите ми от нея

EN: It was heavy like Delilah
BG: Беше тежък като Далила

EN: Set my Soul on fire
BG: Подпали душата ми

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: O Girl you're so bad
BG: O момиче сте толкова зле

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: But it feels so good
BG: Но тя се чувства толкова добре

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: I ain't neva seen a girl so bad
BG: Аз не Нева виждал момиче толкова лошо

EN: She's so fly, she's so bad, but she's trouble, yeah
BG: Тя е толкова лети, тя е толкова лошо, но тя е проблем, да

EN: Kicks my strong, makes me weak, till I crumble
BG: Ритници ми силен, ме прави слаби, докато аз се рушат

EN: I don't know what to do I see double
BG: Аз не знам какво да правя аз виждам двойно

EN: Forgive me if I wanna do wrong
BG: Прости ми ако искам да правя грешно

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: O Girl you're so bad
BG: O момиче сте толкова зле

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: But it feels so good
BG: Но тя се чувства толкова добре

EN: Woo-oo-oo-oo
BG: Woo-oo-oo-oo

EN: I ain't neva seen a girl so bad
BG: Аз не Нева виждал момиче толкова лошо

EN: Never, never seen a girl so fine
BG: Никога никога не съм виждал момиче така глоба

EN: Woo, never in my life
BG: УО, никога в живота си

EN: Woo, I've never, I've never
BG: УО, аз съм никога, аз съм никога не

EN: I've never seen a girl so bad
BG: Аз никога не съм виждал момиче толкова лошо

EN: Never baby
BG: Никога не бебе