Artist: 
Search: 
Reddit

Anna Järvinen - Svensktalande Bättre Folk lyrics

Han satt ofta vid vattnet
det måste varit en syn
och han lyssnade på snacket
och han lyktade på dyn
han var på väg bort
och han satt helt still

Han satt också i staden
på trädgårdens bänk och drack
tills det störde fasaden
och männen ombads
att dra till någon kvart
med allt sitt pick och pack

Lillebror när ska du bli helt stor
Det suckas men vi tror väl
att du växer säkert än

Ja man bär omkring på något man
inte minns vad det är
man är känslig för antydan
till all nedlåtenhet
man kan sin plats
vet man är mindre värd

Och det är sent och dagarna flyr
och du man blir ju yr
när man minns vad vi har sett

Åh Lillebror när ska du bli helt stor
det suckas men vi tror väl
att du växer säkert än

Och det är sent och dagarna flyr
och du man blir ju yr
när man minns vad vi har sett

Åh Lillebror när ska du bli helt stor
det suckas men vi tror väl
att du växer kanske än