Artist: 
Search: 
Anita Meyer - Why Tell Me Why lyrics (Bulgarian translation). | When I was young I felt the need of learning, learning
, Love I was told kept the wheel on turning,...
03:28
video played 745 times
added 7 years ago
by moosje
Reddit

Anita Meyer - Why Tell Me Why (Bulgarian translation) lyrics

EN: When I was young I felt the need of learning, learning
BG: Когато бях млад, аз чувствах необходимостта от обучение, обучение

EN: Love I was told kept the wheel on turning, turning
BG: Любовта ми казаха държат на колелото на завъртане, завъртане

EN: Still I'm trying to find, peace of mine inside
BG: Все още аз съм се опитва да намери, мир на мина вътре

EN: For once in your life you feel the urge of knowing, knowing
BG: Поне веднъж в живота си ви се прииска знае, знае

EN: and wondering Why ...
BG: и се чудех защо...

EN: Come on people, better use our sense, our time is running out
BG: Хайде хора, по-добре използвайте нашия разум, нашето време е тичане вън

EN: there ain't no doubt about
BG: няма никакво съмнение за

EN: We can make it, try to rearrange it if there's a price we got
BG: Ние може да го направи, опитайте се да го пренареждате ако има една цена, имаме

EN: to toss the dice
BG: за хвърляне на зара

EN: Oooh, won't you tell me what's right
BG: Ооо, няма ли да ми кажете какво е точно

EN: Ooh Yeah, won't you tell me what's wrong
BG: Оо да, няма ли да ми кажете какво не е наред

EN: Ooh won't you tell me what's right. Somebody tell me now
BG: Ох няма ли да ми кажете какво е точно. Някой да ми каже сега

EN: Believe in Destiny, Believe in Humanity, Believe in we'll meet again
BG: Вярвам в съдбата, повярвай в човечеството, вярват в ние ще се срещнем отново

EN: Somehow, Somewhere, Someday.
BG: Някак, някъде, някой ден.

EN: Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
BG: Защо Кажи ми, защо, Кажи ми защо, Кажи ми защо се моля

EN: I need to know right now oooh.
BG: Трябва да знам точно сега Ооо.

EN: Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
BG: Защо Кажи ми, защо, Кажи ми защо, Кажи ми защо се моля

EN: I hope that freedom soon will come our way
BG: Надявам се, че свободата скоро ще дойде нашият начин

EN: Why tell me, Why
BG: Защо Кажи ми, защо

EN: Come on people, lent a helpin' hand, no need to fuss
BG: Хайде хора, отпусна helpin' ръка, няма нужда да се сърдя

EN: and fight we all know where we stand
BG: и борба, ние всички знаем къде стоим

EN: Help me make it, try to rearrange it
BG: Помогнете ми да го направи, опитайте се да го пренаредите

EN: Name your price and I will toss the dice
BG: Дайте име на вашата цена и аз ще хвърля заровете

EN: Ooh, won't you tell me what's right...etc...
BG: Ох, няма ли да ми кажете какво е право... и т.н....

EN: ...
BG: ...