Artist: 
Search: 
Reddit

Angis - I Amžinyb& lyrics

Tamsioj žiemos nakty,
Liepsnoj sudegusioj pily
Niūrioj tyloj, aš vienas čia,
Su pergale - keistai karčia...

Pelėdą tolumoj girdžiu...
Lytėjimą šaltų žvaigždžių jaučiu...
Tie, kurie šiandien nešė Mirtį čia,
Prapuolė visiem amžiam Tamsoje

O, šėlstanti Ugnie!
Apsupk mane skraiste sava...
Būk Lemtim mana -
Kelį į pilį Dausose!

Pakilk aukštyn taku,
Iš spindesio Mėnulio nukaltu,
(Šiąnakt kaip niekada rausvu...)
Kitų kelių, deja, aš neturiu...

Krauju išaušus ši diena,
Prabėgo kaip akimirka viena.
Kodėl aš negirdžiu savų?..
Ir rankom kalaviją dar liečiu?..

...te visad mūsų namai virs atėjūnų kapais!
...te grobis jų taps tik juodi pelenai!
...te bus taip visada
...nes teisė į kovą amžina!

Nebematysiu spindulių Aušros...
Ugnis... jį išvaduos!
Jau išeinu... nakties tamsoj...
Ugnim sugrįšiu vėl... Kitoj Kovoj!