Artist: 
Search: 
Angie Stone - Wish I Didnt Miss You lyrics (Bulgarian translation). | Same old story is back again
, She's not a lover, she's just a friend
, I'm sick and tired for you...
04:31
video played 171 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Angie Stone - Wish I Didnt Miss You (Bulgarian translation) lyrics

EN: Same old story is back again
BG: Същата стара история е гръб пак

EN: She's not a lover, she's just a friend
BG: Тя не е любовник, тя е само един приятел

EN: I'm sick and tired for you to blame on me
BG: Аз съм болен и уморен за вас виновен за мен

EN: Now you think it's funny
BG: Сега, че това е смешно

EN: Now you wanna spend your money on girls
BG: Сега искате да харчите парите си за момичета

EN: But you forgot when you were down
BG: Но сте забравили, когато сте били надолу

EN: That I was around
BG: Че бях около

EN: Call my lover, hang up, call again
BG: Наричам моя любовник, затвори, наричат отново

EN: What in the world is happening
BG: Какво в света се случва

EN: Listen in, but don't yell at me
BG: Слушат, но не крещи в мен

EN: Isn't it ironic all you wanna do is smoke chronic
BG: Не е ли ирония, всичко, което искате да направите е дим хроничен

EN: Boy, you forgot when you were down
BG: Момче сте забравили, когато сте били надолу

EN: Who was around
BG: Кой е наоколо

EN: [1] - I can't eat, I can't sleep anymore
BG: [1] - Аз не мога да ям, аз не мога да спя вече

EN: Waiting for love to walk through the door
BG: Чака любов да минеш през вратата

EN: I wish I didn't miss you anymore
BG: Иска ми се да не ви липсва вече

EN: Memories don't live like people do
BG: Спомени не живеят като хора

EN: I'm sick for ever believing you
BG: Аз съм болен за винаги да ви вярва

EN: Wish you'd bring back the man I knew
BG: Желаете ли ще донесе обратно човек, знаех

EN: Was good to me, oh Lord
BG: Е добро за мен, о Господи

EN: Everytime you say you're coming
BG: Всеки път, когато казвате, че сте

EN: Boy, you disappoint me, honey
BG: Момче ти ме разочарова, мед

EN: How well you forgot when you were down
BG: Колко добре сте забравили, когато сте били надолу

EN: And I was around
BG: И аз бях около

EN: [Repeat 1]
BG: [Повторение 1]

EN: [Repeat 1]
BG: [Повторение 1]

EN: One of these days, it's gonna happen to you
BG: Един от тези дни, то ще се случи на вас

EN: Missing a love like I'm missing you, babe yeah yeah
BG: Липсва любов, сякаш съм ви липсва, маце да да

EN: One of these days, when your dreams come true
BG: Един от тези дни, когато мечтите се сбъдват

EN: That's the one that's gonna do it to you
BG: Това е този, който ще да го направя за вас

EN: Oh oh oh, yeah, yeah, yeah yeah yeah yeah
BG: О о о, да, да, да да да да

EN: [Repeat 1 until fade]
BG: [Повторение 1 до избледняват]