Artist: 
Search: 
Angel (I) - Ела Без Него lyrics (English translation). | Той те има с никаква печалба
, и само пречи тук сега..
,...
03:38
video played 564 times
added 9 years ago
by kras79
Reddit

Angel (I) - Ела Без Него (English translation) lyrics

BG: Той те има с никаква печалба
EN: He has no profit

BG: и само пречи тук сега..
EN: and the only way here now.

BG: Но дали готов е за подялба
EN: But whether he's ready to share

BG: с някой друг, незнам това
EN: with someone else, I don't know it

BG: Виждам огън в очите твои
EN: I see the fire in your eyes

BG: обръщането настрани..
EN: Turning sideways.

BG: На ръката жестовете виждам
EN: The hand gestures I see

BG: с поглед как ме сваляш ти..
EN: looking how you flirt with me.

BG: Искаш да си с мен, но няма начин
EN: You want to be with me, but there's no way

BG: Много лошо той сега ни гледа
EN: Too bad he's watching us now

BG: Ще се разберем недей откача
EN: We don't freak out

BG: Утре вече ти.. ела без него
EN: Already tomorrow. come without him

BG: Отпиваш бавно, гледаш отегчено
EN: SIP slowly, looking bored

BG: скучаеш с него в нощта
EN: with him in the night

BG: Щом желаеш да си тръгнеш с мене
EN: If you wish to leave with me

BG: защо не си дошла сама..
EN: Why don't you come alone.

BG: Виждам огън в очите твои
EN: I see the fire in your eyes

BG: обръщането настрани..
EN: Turning sideways.

BG: На ръката жестовете виждам
EN: The hand gestures I see

BG: с поглед как ме сваляш ти..
EN: looking how you flirt with me.

BG: Искаш да си с мен, но няма начин
EN: You want to be with me, but there's no way

BG: Много лошо той сега ни гледа
EN: Too bad he's watching us now

BG: Ще се разберем недей откача
EN: We don't freak out

BG: Утре вече ти.. ела без него (x4)
EN: Already tomorrow. come without it (x 4)