Artist: 
Search: 
Reddit

Anestesia (Cze) - I... lyrics

Povstal jsem z prázdna a postavil pomník
velký tympán teï zní
nebojte, nikdy vás nebudu prosit
ve spodu bahna už nebudu hnít
chci být nejlepší

já zmrazil se ohnìm a popálil ledem
v mém tìle zaèaly výstøely znít
vybral jsem sebe z vašeho støedu
na cestì peklem já zaèínám žít

chci být nejlepší