Artist: 
Search: 
Aneliya - Dobrata Loshata lyrics (Chinese translation). | 1.Не съм съблечена,
, на теб ти се привижда!
, Не съм...
03:45
video played 1,449 times
added 8 years ago
Reddit

Aneliya - Dobrata Loshata (Chinese translation) lyrics

BG: 1.Не съм съблечена,
ZH: 1.我不脱衣服,

BG: на теб ти се привижда!
ZH: 你看到的东西 !

BG: Не съм пияна,
ZH: 我不是喝醉了

BG: но ще стана ако искаш!
ZH: 但如果你想我会去 !

BG: Добра не ме наричай,
ZH: 别叫我好,

BG: само заблуждавам!
ZH: 只有豪华 !

BG: Виж как едно момиче,
ZH: 看到的女孩,怎么会

BG: лошо се представя.
ZH: 差提出。

BG: Едно момиче сваля дрехите
ZH: 一个女孩脱她的衣服

BG: и сваля маските-да не свали и теб?
ZH: 和拿掉面具并不是你吗?

BG: Не ме познаваш забуждаваш се!
ZH: 你不知道我 zabuždavaš!

BG: Не съм пияна, не, но пак възползай се.
ZH: 我不是喝醉了,但不是 v″zpolzaj。

BG: Пр.Добрата в мене спи,а лошата те чака!
ZH: 不列颠哥伦比亚省在我睡觉,良好的坏消息等着你!

BG: Сега уцелил си с нея сам да си.
ZH: 用她自己现在打。

BG: Да видиш лошата какви неща обича.
ZH: 看看坏的东西。

BG: Ела и виж лудостта съблечена!
ZH: 来,看看疯狂脱光了衣服 !

BG: Добрата в мене спи,а лошата те чака!
ZH: 我睡觉,好的坏消息等着你!

BG: Сега уцелил си с нея сам да си.
ZH: 用她自己现在打。

BG: Да видиш лошата какви неща обича.
ZH: 看看坏的东西。

BG: Ела и виж лудостта съблечена!
ZH: 来,看看疯狂脱光了衣服 !

BG: 2.Не сам съблечена,
ZH: 2.不是山姆脱光了衣服,

BG: но мога и да стана!
ZH: 但我可以 !

BG: Зависи как и от кого
ZH: 它取决于如何和由谁

BG: съм пожелана!
ZH: 我已要求 !

BG: Не знаеш колко грешки
ZH: 你不知道如何错误

BG: мога да направя!
ZH: 我可以做!

BG: Виж как едно момиче
ZH: 见女孩怎么

BG: лошо се представа.
ZH: 糟糕的主意。

BG: Едно момиче сваля дрехите
ZH: 一个女孩脱她的衣服

BG: и сваля маските-да не свали и теб?
ZH: 和脱下口罩下载和你吗?

BG: Не ме познаваш забуждаваш се!
ZH: 你不知道我 zabuždavaš!

BG: Не съм пияна, не, но пак възползай се.
ZH: 我不是喝醉了,但不是 v″zpolzaj。

BG: Пр.Добрата в мене спи,а лошата те чака!
ZH: 不列颠哥伦比亚省在我睡觉,良好的坏消息等着你!

BG: Сега уцелил си с нея сам да си.
ZH: 用她自己现在打。

BG: Да видиш лошата какви неща обича.
ZH: 看看坏的东西。

BG: Ела и виж лудостта съблечена!
ZH: 来,看看疯狂脱光了衣服 !

BG: Добрата в мене спи,а лошата те чака!
ZH: 我睡觉,好的坏消息等着你!

BG: Сега уцелил си с нея сам да си.
ZH: 用她自己现在打。

BG: Да видиш лошата какви неща обича.
ZH: 看看坏的东西。

BG: Ела и виж лудостта съблечена
ZH: 过来看看脱光了衣服的疯狂