Artist: 
Search: 
Aneliya - Трети Път lyrics (Japanese translation). | "Мога ли да те целуна?"-питат твоите очи,
, тази мисъл...
03:14
video played 668 times
added 8 years ago
Reddit

Aneliya - Трети Път (Japanese translation) lyrics

BG: "Мога ли да те целуна?"-питат твоите очи,
JA: 「キスしてもいいですか?」-あなたの目を求める

BG: тази мисъл неразумна сладко ми звучи.
JA: これは不合理な甘い音と思った。

BG: Но дали да кажа "Да",непознати сме почти
JA: しかし、「はい」と言うかどうか我々 はほとんど知られています。

BG: и какъв е извода?- знаем аз и ти.
JA: 何が結論ですか?-あなたと私。

BG: Първи път ще кажа - "Не",
JA: "No"の最初の時間と言うだろう

BG: втори път дали ще питаш,
JA: 依頼する場合、2 回目

BG: трети път направо с теб
JA: あなたにまっすぐに第 3 時間

BG: мога всичко да опитам./2/
JA: ことができますすべて try。 2/

BG: "Мога ли да теразуча?"-пита твоята ръка
JA: 「することができます terazuča ですか?」-あなたの手を要求します。

BG: и по мене търси ключа,ключа към страстта.
JA: 私の情熱にキーを探してします。

BG: Но дали да кажа "Да",непознати сме почти
JA: しかし、「はい」と言うかどうか我々 はほとんど知られています。

BG: и какъв е извода?- знаем аз и ти.
JA: 何が結論ですか?-あなたと私。

BG: Първи път ще кажа - "Не",
JA: "No"の最初の時間と言うだろう

BG: втори път дали ще питаш,
JA: 依頼する場合、2 回目

BG: трети път направо с теб
JA: あなたにまっすぐに第 3 時間

BG: мога всичко да опитам./2/
JA: ことができますすべて try。 2/

BG: да опитам.....
JA: それを試してみてください。

BG: Желая/2/ с устни да те опозная,
JA: 願い/2/と私は、あなたを知って取得する唇

BG: желая/4/ но не мога да призная,желая/2/
JA: 私の願い/4/しかし、私は私の願い/2 を認めることはできません/

BG: Първи път ще кажа - "Не",
JA: "No"の最初の時間と言うだろう

BG: втори път дали ще питаш,
JA: 依頼する場合、2 回目

BG: трети път направо с теб
JA: あなたにまっすぐに第 3 時間

BG: мога всичко да опитам./2/
JA: ことができますすべて try。 2/