Artist: 
Search: 
Andrew W.K. - Party Hard lyrics (Bulgarian translation). | When it's time to party we will party hard
, 
, You,
, You work all night (all night)
, And when you...
03:25
video played 364 times
added 6 years ago
Reddit

Andrew W.K. - Party Hard (Bulgarian translation) lyrics

EN: When it's time to party we will party hard
BG: Когато е време за парти ние ще страна трудно

EN: You,
BG: Вие,

EN: You work all night (all night)
BG: Вие работите през цялата нощ (цяла нощ)

EN: And when you work you don't feel all right
BG: И когато работите не се чувствам добре

EN: And when,
BG: И кога,

EN: When things stop feeling all right (all right)
BG: Когато нещата спре усещане всички правото (добре)

EN: And everything is all right
BG: И всичко е наред

EN: 'Cos we will never listen to your rules (no)
BG: "Защото ние никога не ще слушате вашите правила (не)

EN: We will never do as others do (no)
BG: Ние никога няма да направя като другите да (не)

EN: Know what we want and we get it from you
BG: Знаем какво искаме и ние го от вас

EN: Do what we like and we like what we do
BG: Това, което искаме и ние харесва това, което правим

EN: So let's get a party going (let's get a party going)
BG: Така че нека да получи страна става (нека се страна става)

EN: Now it's time to party and we'll party hard (party hard)
BG: Сега е време за парти и ние ще страна трудно партия (твърд)

EN: Let's get a party going (let's get a party going)
BG: Нека да страна става (нека се страна става)

EN: When it's time to party we will always party hard
BG: Когато е време за парти ние ще винаги страна трудно

EN: Party hard (party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard...)
BG: Партия трудно (страна твърд, партия твърди, партия трудно страна твърди, партия трудно, партия трудно страна трудно, партия трудно, група трудно...)

EN: All right
BG: Добре

EN: You,
BG: Вие,

EN: You fight that fight
BG: Борбата тази битка

EN: And when you're fightin' you feel all right
BG: И когато вие сте fightin' да се чувстваш добре

EN: But when,
BG: Но когато,

EN: When things stop feeling all right (all right)
BG: Когато нещата спре усещане всички правото (добре)

EN: And everything is all right
BG: И всичко е наред

EN: 'Cos we will never listen to your rules (no)
BG: "Защото ние никога не ще слушате вашите правила (не)

EN: We will never do as others do (no)
BG: Ние никога няма да направя като другите да (не)

EN: Know what we want and we get it from you
BG: Знаем какво искаме и ние го от вас

EN: We do what we like and we like what we do
BG: Ние правим това, което харесваме и обичаме, това, което правим

EN: So let's get a party going (let's get a party going)
BG: Така че нека да получи страна става (нека се страна става)

EN: Now it's time to party and we'll party hard (party hard)
BG: Сега е време за парти и ние ще страна трудно партия (твърд)

EN: Let's get a party going (let's get a party going)
BG: Нека да страна става (нека се страна става)

EN: When it's time to party we will always party hard
BG: Когато е време за парти ние ще винаги страна трудно

EN: Party hard (party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard party hard, party hard, party hard...)
BG: Партия трудно (партия трудно, партия твърди, партия трудно партия трудно, партия трудно, партия трудно страна трудно, партия трудно,страна трудно страна трудно, трудно, парти твърди...)