Artist: 
Search: 
Andrea Ola - Erase You (feat. Helene) lyrics (Bulgarian translation). | If I don't have your love
, I didn't even liked you but you made me wanna change my mind
, I didn't...
03:33
video played 266 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Andrea Ola - Erase You (feat. Helene) (Bulgarian translation) lyrics

EN: If I don't have your love
BG: Ако не разполагат с любовта си

EN: I didn't even liked you but you made me wanna change my mind
BG: Дори не ви харесва, но ти ме накара да искам да се промени съзнанието ми

EN: I didn't even want you but now I'm missing you like all the time
BG: Аз дори не искам, но сега аз съм ви липсва като през цялото време

EN: If I don't have your love then I don't want no love
BG: Ако не си любов тогава не искам любов

EN: Cause nothing can replace you, you can forget me but I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени ви, можете да забравите мен, но аз няма да изтрия

EN: If I don't have your love then I don't want no love
BG: Ако не си любов тогава не искам любов

EN: Cause nothing can replace you, you can forget me but I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени ви, можете да забравите мен, но аз няма да изтрия

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh
BG: Ако нямам нали о о о о, ако нямам нали о о о

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh
BG: Ако нямам нали о о о о, ако нямам нали о о о

EN: I didn't even liked you but you made me wanna change my mind
BG: Дори не ви харесва, но ти ме накара да искам да се промени съзнанието ми

EN: I didn't even want you but now I'm missing you like all the time
BG: Аз дори не искам, но сега аз съм ви липсва като през цялото време

EN: I'm going to erase you, you were supposed to be a summer love, a summer love
BG: Аз ще изтрия, е трябвало да бъде любов лято, лятото на любовта

EN: And now I can't replace you, are you living out your love, love, love?
BG: И сега не може да замени ви, живее си любов, любов, любов?

EN: If I don't have your love then I don't want no love
BG: Ако не си любов тогава не искам любов

EN: Cause nothing can replace you, you can forget me but I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени ви, можете да забравите мен, но аз няма да изтрия

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh
BG: Ако нямам нали о о о о, ако нямам нали о о о

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh
BG: Ако нямам нали о о о о, ако нямам нали о о о

EN: I know you like me cause I'm the best
BG: Знам, че ти като мен причини аз съм най-добрият

EN: Add me tag me, forget the rest
BG: Добави мен етикет ми, Забравете останалите

EN: You look like you're not interested
BG: Да изглежда като не ви интересува

EN: But I know cause I got you testin'
BG: Но аз знам, защото аз имам ти testin'

EN: Ok I am a teacher, I'm so hot I could melt the freezer
BG: ОК аз съм учител, аз съм толкова горещо, може да стопи фризера

EN: And if I even see your girlfriend I could even freeze her
BG: И ако дори видя вашата приятелка дори може да я замразяване

EN: I'm so magic you can call me wizard
BG: Аз съм толкова магически, можете да ме наричате съветника

EN: Hey it's better than Oz, better than Madonna when I strike her pose
BG: Ей това е по-добре от Оз, по-добре от Мадона, когато аз стачкаси поза

EN: Better than the other bitches in the house
BG: По-добре от другите кучки в къщата

EN: But nothing can replace you
BG: Но нищо не може да ви замени

EN: Sleep all day, dance all night,
BG: Спи цял ден, танци цяла нощ,

EN: Fighting to forget you but I lost the fight
BG: Борба да се забравя, но аз загубих борбата

EN: Cause nothing can replace you, no no, I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени, не, не, аз няма да изтрива ви

EN: If I don't have your love then I don't want no love
BG: Ако не си любов тогава не искам любов

EN: Cause nothing can replace you, you can forget me but I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени ви, можете да забравите мен, но аз няма да изтрия

EN: If I don't have your love then I don't want no love
BG: Ако не си любов тогава не искам любов

EN: Cause nothing can replace you, you can forget me but I won't erase you
BG: Защото нищо не може да замени ви, можете да забравите мен, но аз няма да изтрия

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh
BG: Ако нямам нали о о о о, ако нямам нали о о о

EN: If I don't have eh oh oh oh oh, if I don't have eh oh oh oh.
BG: Ако не са нали о о о о, ако нямам нали о о о.