Artist: 
Search: 
Andrea - Nai Velik lyrics (Chinese translation). | 1) Този поглед ти го знам! Прави лошо на жените, но под...
03:26
video played 2,657 times
added 9 years ago
Reddit

Andrea - Nai Velik (Chinese translation) lyrics

BG: 1) Този поглед ти го знам! Прави лошо на жените, но под него още знам криеш там, че ме обичаш (ме обичаш, ме обичаш,ме обичаш). Искаш да си най-велик и до смърт да те ревнувам. Твойте ефтини жени много малко ме вълнуват!
ZH: 1),看看你知道它 !使贫穷的妇女,但根据它还我知道 krieš 那里,你爱我 (爱我、 爱我、 爱我)。您希望丹 velik,并向他们死亡嫉妒。Tvojte eftini 妇女很少我热心 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Няма по-красив да станеш,ако всички спят с тебе. Знам от яд умираш само че зависиш пак от мене. Няма по-богат да станеш ако слава си купуваш. Най-добрия аз те правя! От това ли се страхуваш?
ZH: 有没有更多美丽去,如果所有和你一起睡。我知道从合适的 umiraš 只,再由我的 zavisiš。没有更多的富人越如果购买了名声。最好我他们做 !这是轻率吗?

BG: 2) Ще те моля в друг живот,но в този ще те имам. Искаш да си много лош, лошо ти е че обичаш.
ZH: 2) 将他们请在另一种生活,但在这里他们将有。要获取很坏,坏你喜欢的。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Няма по-красив да станеш,ако всички спят с тебе. Знам от яд умираш само че зависиш пак от мене. Няма по-богат да станеш ако слава си купуваш. Най-добрия аз те правя! От това ли се страхуваш?
ZH: 有没有更多美丽去,如果所有和你一起睡。我知道从合适的 umiraš 只,再由我的 zavisiš。没有更多的富人越如果购买了名声。最好我他们做 !这是轻率吗?

BG: 3) Имаш други,но си мой.Да се смея или да плача. Лъжеш ме но все едно! Теб очите те издават. Имаш други, но си мой. Да се смея или да плача. Лъжеш ме но все едно! Теб очите тe издават
ZH: 3) 你有其他,但其我。 笑或哭了起来。L″žeš 我,但不是一个 !你的眼睛,他们发行。你有其他,但其我。自笑还是该哭。L″žeš 我,但不是一个 !你的眼睛,他们发行