Artist: 
Search: 
 - Andrea & Galena - Блясък На Кристали lyrics (Russian translation). | Температурата се вдигна стана горещо
, Галена и Андреа...
03:32
video played 937 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Andrea & Galena - Блясък На Кристали (Russian translation) lyrics

BG: Температурата се вдигна стана горещо
RU: Температура была стал горячей

BG: Галена и Андреа ще ви кажат нещо!
RU: Галена и Андреа сказал что-то!

BG: Искаш ли Искаш лии Идвете искаш ли
RU: Вы хотите, lii, хочу Idvete

BG: ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля
RU: ОлеОле София ОлеОле ОлеОле София София

BG: [Андреа:]
RU: [Андреа:]

BG: Тази вечер не съм от кротките
RU: Сегодня вечером я не от krotkite

BG: нещо лудо сега ще правя с теб
RU: Ludo теперь что-то будет делать вам

BG: нека да ти го истанцувам колко
RU: Пусть ваш istancuvam как

BG: секси за тебе да бъда
RU: сексуальный для вас будет

BG: [Галена:]
RU: [Galena:]

BG: Във очите кристали правя ти
RU: В глазах кристаллов вы

BG: и развивам се във ръцете ти
RU: и razvivam в ваших руках

BG: нека топло да ти стане нека
RU: Пусть пусть теплые вам

BG: във разтопя се докрая!
RU: в raztopâ Будьте последним!

BG: [Андреа:]
RU: [Андреа:]

BG: Виж телата ни колко са пияни сега
RU: Смотрите, как наши тела piâni теперь

BG: ще падат страст на кристали а къде
RU: упадут страсти кристаллов и где

BG: вървив нека стане ясно ще завършим
RU: v″rviv давайте становится ясно будет завершена

BG: Страстноооо!
RU: Strastnoooo!

BG: [Галена:]
RU: [Galena:]

BG: Как изпълваш мее ставам твоя
RU: Как izp″lvaš mee get out вашего

BG: знам всяка капка във теб със
RU: знать какой-либо падение на вас с

BG: никои не деля!
RU: Ни одна delâ не!

BG: [Андреа:]
RU: [Андреа:]

BG: Знам кристали леее трябват ти сега
RU: Я знаю, кристалл leee нужно, вы теперь

BG: щом горещо е значи съм дошла.
RU: как это так жарко я пришел.

BG: ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля
RU: ОлеОле София ОлеОле София ОлеОле София ОлеОле София ОлеОле ОлеОле София София

BG: Андреа и Галена.... Андреа Андреа
RU: Андреа и Галена.... АндреаАндреа

BG: [Андреа:]
RU: [Андреа:]

BG: Запомни ме как изпивах те и
RU: Запомнить меня как izpivah они и

BG: кристалите във очите ми като
RU: кристаллы в моих глазах

BG: страст на море помни ме колко
RU: страсть море помнит меня как

BG: жадно прелъсти ме.!
RU: будучи с нетерпением соблазнить его мне.!

BG: [Галена:]
RU: [Galena:]

BG: Колко пъти разтопява ме и
RU: Сколько раз raztopâva меня и

BG: разпалва ме и охлажда ме
RU: razpalva меня и прохладный меня

BG: като огън и лед помни ме
RU: как огонь и лёд помнить меня

BG: как ти казах със този
RU: как вы я сказал с этой

BG: глас вземиии мееее.!
RU: голосовать vzemiii meeee.!

BG: Виж телата ни колко са
RU: Смотрите, как наши тела

BG: пияни сега ще правя
RU: piâni теперь будет делать

BG: страст на кристали накъде
RU: страсть кристаллов где

BG: вървим е кристално ясноо
RU: го-это âsnoo кристалл

BG: ще завършим страстноо
RU: будут закончить strastnoo

BG: как изпълваш ме ставам
RU: как izp″lvaš мне выйти

BG: твоя знам всяка капка във
RU: Ваше знаем каждое падение в

BG: теб със никой не деля.!
RU: Вам никто не delâ.!

BG: [Андреа:]
RU: [Андреа:]

BG: Знам кристали леее трябват
RU: Я знаю, нужна кристалл leee

BG: ти сегаааа щом горещоо ееее
RU: Вы segaaaa когда-то goreŝoo eeee

BG: значи съм дошлаааа.!
RU: так что я došlaaaa.!

BG: ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля ОлеОле Оля.!
RU: ОлеОле София ОлеОле София ОлеОле София ОлеОле София София София ОлеОле ОлеОле.!