Artist: 
Search: 
Andrea - Не Ти Го Казвам lyrics (English translation). | Нощта е дошла за да заспя до теб!
, Отново иска тя да ме...
03:41
video played 899 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Andrea - Не Ти Го Казвам (English translation) lyrics

BG: Нощта е дошла за да заспя до теб!
EN: The night came to listen to you!

BG: Отново иска тя да ме убие, започва с болката,
EN: Again wanted to kill me, began with pain,

BG: когато гледам в теб!
EN: When looking at you!

BG: И ще ми спре дъха ако те имам!
EN: And I stop breathing if they got!

BG: Ще кара тялото да търси твоето,
EN: Will cause the body to look vivid,

BG: и моето минало да се изтрие!
EN: and my past to delete!

BG: Но нямам бъдеще да съм обичана от теб никога,
EN: But I don't have a future, I never loved you

BG: защото крия!
EN: because kriâ!

BG: Нека не живея дълго, ще се съглася
EN: Let us not live long, you will agree

BG: в замяна на това, да имам любовта!
EN: in exchange for this, I love!

BG: Но това не ти го казвам и боли така ..
EN: But you say it and hurt so. ..

BG: Не ставаш мой сега, не ставаш мой сега!
EN: Do not turn you into a little now, not turn you into a little now!

BG: Нека не живея дълго, ще се съглася
EN: Let us not live long, you will agree

BG: в замяна на това, да имам любовта!
EN: in exchange for this, I love!

BG: Но това не ти го казвам и на ум крещя,
EN: But you say it kreŝâ, and the mind

BG: не ставаш мой сега, не ставаш мой сега!
EN: do not turn you into a little now, not turn you into a little now!

BG: Не мога утрото да спирам повече!
EN: I can't tomorrow to stop more!

BG: Но казвам другото а не обичам!
EN: But I say other than I love!

BG: Нощта притискаме да бъде искрена!
EN: Night pritiskame be fair!

BG: Защо не виждаше в мен всичко!
EN: Why not visible in me!

BG: Ще кара тялото да търси твоето!
EN: Will cause the body to seek your!

BG: И моето минало да се изтрие!
EN: And my past to delete!

BG: Но нямам бъдеще да съм обичана от тебе
EN: But I don't have a future I am loved by you

BG: защото крия!
EN: becausekriâ!

BG: Нека не живея дълго, ще се съглася
EN: Let us not live long, you will agree

BG: в замяна на това, да имам любовта!
EN: in exchange for this, I love!

BG: Но това не ти го казвам и боли така ..
EN: But you say it and hurt so. ..

BG: Не ставаш мой сега, не ставаш мой сега!
EN: Do not turn you into a little now, not turn you into a little now!

BG: Нека не живея дълго, ще се съглася
EN: Let us not live long, you will agree

BG: в замяна на това, да имам любовта!
EN: in exchange for this, I love!

BG: Но това не ти го казвам и на ум крещя,
EN: But you say it kreŝâ, and the mind

BG: не ставаш мой сега, не ставаш мой сега!
EN: do not turn you into a little now, not turn you into a little now!