Artist: 
Search: 
Andra - Something lyrics (Bulgarian translation). | Something new is going on tonight 
, I like this grove, it makes me feel so right
, Darling you, you...
03:26
video played 899 times
added 7 years ago
Reddit

Andra - Something (Bulgarian translation) lyrics

EN: Something new is going on tonight
BG: Нещо ново се случва тази вечер

EN: I like this grove, it makes me feel so right
BG: Обичам тази горичка, тя прави ме да се чувствам толкова право

EN: Darling you, you beter hold on tight
BG: Скъпа, ти beter държите здраво

EN: Something new is going on tonight
BG: Нещо ново се случва тази вечер

EN: So nice
BG: Толкова хубаво

EN: That's why I'm going to do it twice
BG: Ето защо аз ще го направи два пъти

EN: So nice
BG: Толкова хубаво

EN: So so nice
BG: Толкова хубаво

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам

EN: Can you hear it come
BG: Чуваш ли дойде

EN: La la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла

EN: It's coming like a drum
BG: Той идва като барабан

EN: la la la la la la la
BG: ла ла ла ла ла ла ла

EN: Can you hear me say
BG: Чуваш ли ме казват

EN: La la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла

EN: Then let me hear you say
BG: Тогава нека да те чуя да казваш

EN: La la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла

EN: Something new is going on tonight
BG: Нещо ново се случва тази вечер

EN: I like this grove it make me feel so right
BG: Обичам тази горичка, тя да се чувствам толкова право

EN: Listen
BG: Слушайте

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам

EN: Can you hear me sing
BG: Чуваш ли ме пеят

EN: La la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла

EN: Then, let me hear you say
BG: След това нека да те чуя да казваш

EN: La la la la la la la
BG: Ла ла ла ла ла ла ла

EN: Listen
BG: Слушайте

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам

EN: I just don`t wanna stop
BG: Аз просто не искам да спре

EN: Don't wanna drop
BG: Не искам да се откажа

EN: These feelings that I've got
BG: Тези чувства, които имам