Artist: 
Search: 
Reddit

Ancestral Volkhves - Ich Do Tmy lyrics

Mrholí, ticho sa nesie vo sviatoènom hábe
Sviece v rukách kresanov
Brodiacich sa kalužami ¾udských såz
Zhasínajú!

Do tmy vkladáme predkov
Èo mreli za piesne lesných víl
Nech ženú sa vetry hôr
Na veènú slávu im
Do tmy vkladáme predkov
Stvoriacich národy
Ich mohyla nech navždy je
Symbolom slobody

Nocou sa rozliehajú spevy dcér lesa
Èo strážia Svaroží oltár-prameò života
Ten porazí zradu už naveky!

Do tmy vkladáme predkov
Èo žali lúèe slneèné
By chránili nás-potomkov
Na èasy veèné
Do tmy vkladáme predkov
Èo siali hviezdy na nebi
V nich ukryli posolstvo
Ktoré Irij velebí