Artist: 
Search: 
Reddit

Ancestral Volkhves - A Ruiny Prehovoria, Ked Stichne Cas... lyrics

Nad skalami Arkony týèi sa orlie hniezdo
Kde údery vån bijú o východné veže
Statoèný orol sedí na skalnom tróne-
Ochranca slovanských krajov, slobodný syn nebies

Ó slovanský orol, chráò národy Slovanov
Ochraòuj slovanské zvyky a reè
Ochraòuj nás a našu rodnú zem
Strហod rána, strហpoèas dòa
Hliadkuj cez polnoc najostrejším zrakom.

Kde východné moria zvuèia skaly Arkony
A nad strmým útesom orol vládne

Kde v hlbokom údolí osada spoèíva
Ktorú odráža belasá hladina
Tá prekrásna zem je moja Rujana
Najmilovanejšia otèina

Èi vidíš kraj kde èajka lieta
Nad plážou v slneènom kúpeli?
Kde v skalnej úžine tróni odvážny orol.
Do dia¾av si h¾adí, chráni svoju dàžavu
Pokrytú kàd¾ami morských vtákov
V stovkách zálivov ich hlas možno poèu
Znova a znova...

Z håbok mora, z najhlbšieho dna
Znejú veèné zvony tlmené
Zvonia, aby zvestovali chýry o èarovnom pradávnom meste.
V náruèí prílivu potopené
Ostali ruiny pevne stá.
Zanechávajú zlaté záblesky
Jagajúce sa na povrchu mora.

A námorník,
Ktorý magický blikot aspoò raz uvidí
V oslnivej veèernej zore
Na to miesto vždy sa vráti
Aj keï navôkol mu hrozia útesy.
Na to miesto vždy sa vráti
Znova a znova...