Artist: 
Search: 
Anathema - Regret lyrics (Bulgarian translation). | As I drift away... far away from you,
, I feel all alone in a crowded room,
, Thinking to myself
,...
07:56
video played 565 times
added 7 years ago
Reddit

Anathema - Regret (Bulgarian translation) lyrics

EN: As I drift away... far away from you,
BG: Тъй като аз дрейф настрани... далеч от вас,

EN: I feel all alone in a crowded room,
BG: Чувствам се сам в един претъпкан стая,

EN: Thinking to myself
BG: Мисля за себе си

EN: "There's no escape from this
BG: "Не е бягство от това

EN: fear
BG: страх

EN: regret
BG: Съжалявам

EN: loneliness..."
BG: самота..."

EN: Visions of love and hate
BG: Виждания за любовта и омразата

EN: A collage behind my eyes
BG: Колаж зад очите ми

EN: Remnants of dying laughter
BG: Остатъците от умиращите смях

EN: Echoes of silent cries
BG: Ехото на тиха викове

EN: I wish I didn't know now what
BG: Бих искал, аз не знам сега какво

EN: I never knew then...
BG: Аз никога не съм знаел тогава...

EN: Flashback
BG: Ретроспекция

EN: Memories punish me once again
BG: Спомени ме накаже за пореден път

EN: Sometimes I remember all the pain
BG: Понякога аз помня всички болки

EN: that I have seen.
BG: че аз съм виждал.

EN: Sometimes I wonder what might
BG: Понякога се чудя какво би могло да

EN: have been...
BG: Съм бил...

EN: Visions of love and hate
BG: Виждания за любовта и омразата

EN: A collage behind my eyes
BG: Колаж зад очите ми

EN: Remnants of dying laughter
BG: Остатъците от умиращите смях

EN: Echoes of silent cries
BG: Ехото на тиха викове

EN: And sometimes I despair
BG: И понякога аз отчаяние

EN: At who I've become
BG: В които съм се

EN: I have to come to terms
BG: Трябва да се примири

EN: With what I've done
BG: С какво съм направил

EN: The bittersweet taste of fate
BG: Горчивия вкус на съдбата

EN: We can't outrun the past
BG: Ние не може да надбяга миналото

EN: Destined to find an answer
BG: Предназначени да намерите отговор

EN: A strength I never lost
BG: Аз никога не губи сила

EN: I know there is a way,
BG: Знам, че има начин,

EN: My future is not set,
BG: Не е зададено бъдещето ми,

EN: For the tide has turned
BG: За вълната е превърнал

EN: But still I never learned to live
BG: Но все още не се научих да живея

EN: without regret.
BG: без съжаление.