Artist: 
Search: 
Anastacia - Sick And Tired lyrics (Bulgarian translation). | My love is on the line
, My love is on the line
, My love is on the line
, My love is on the line
,...
03:52
video played 21,013 times
added 8 years ago
Reddit

Anastacia - Sick And Tired (Bulgarian translation) lyrics

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: A little late for all the things you didn't say
BG: Малко късно за всички неща, които не кажа

EN: I'm not sad for you
BG: Аз не съм тъжен тъжна вместо вас

EN: But I'm sad for all the time I had to waste
BG: Но аз съм тъжна за цялото време, трябваше да отпадъците

EN: 'Cause I learned the truth
BG: 'Cause аз научих истината

EN: Your heart is in a place I no longer wanna be
BG: Сърцето ви е на място, вече искаме бъда

EN: I knew there'd come a day
BG: Знаех, че там ще дойде ден

EN: I'd set you free
BG: Аз ще зададете ли свободно

EN: 'Cause I'm sick and tired
BG: 'Cause съм болни и уморен

EN: Of always being sick and tired
BG: Винаги са болни и уморен

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Your love isn't fair
BG: Вашият любовта не е панаир

EN: You live in a world where you didn't listen
BG: Вие живеете в един свят, където не слушаш

EN: And you didn't care
BG: И вие не й пука

EN: So I'm floating
BG: Така че аз съм плаващи

EN: Floating on air
BG: Плаващи на въздух

EN: Oh.. yeah...
BG: О... да...

EN: No warning of such a sad song
BG: Няма предупреждение за такъв тъжно песен

EN: Of broken hearts
BG: Счупени Купа

EN: My dreams of fairy tales and fantasy, oh
BG: Моите мечти приказки и фантазия, о

EN: Were torn apart
BG: Били счупени Апарт

EN: I lost my peace of mind
BG: Аз Загубих си мир на психиката

EN: Somewhere along the way
BG: Някъде по пътя

EN: I knew there's come a time
BG: Знаех, че там е дошло време

EN: You'd hear me say
BG: Ще чуете ми казват

EN: I'm sick and tired
BG: Аз съм болни и уморен

EN: of always being sick and tired
BG: винаги са болни и уморен

EN: (Chorus 2x)
BG: (Chorus 2 x)

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: My love is on the line
BG: Любовта ми е на линия

EN: (Chorus)
BG: (Припев)