Artist: 
Search: 
Reddit

Anandmurti Gurumaa - Baba Sheikh Farid Shaloka lyrics

Chaar gavaya hand ke, chaar gavaya samm
lekha rab mangesiya, tu aaho kehre kamm

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Buddha hoya sheikh farid, kamban laggi deh
Je soh varhya jeevna, bhi tan hosi kheh

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Paar paraye besna, saain mujhe na deh
je tu aaivein rakhsi, jeeoh sariro leh

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Farida, jini kammi naahin gun, te kammde visaar
mat sarminda theevahi, saain de darbar

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Je jana til thodade, sambhal buk bharee
je jana sauh nandada, ta thoda maan kareen

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Jo teh maran mukiyahn, tinah na maare ghumm
aapande gahr jaaiyeh, pair tinah de chumm

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Deikh farida jo theeya, daadhi hoyee bhoor
aggo nedha aaya, pichcha rahya door

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Deikh farida je theeya, sakkar hoyee vissa
saain bajho aapande, vedan kahiye kiss

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Farida, jin loyan jag mohya, se loyan mein ditth
kajjal ret na sehndya, se pankhi sue bahitth

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Farida, khaak na nindiye, khaaku jevadh na koye
jeevadeya pera tale, moya upar hoye

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Je tu akal lateef, kaale likh na lekh
aapande giribaan mein, sir neevahn kar deikh

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Jungle jungle kya bhavein, van kanda mode
vasi rab hiyaliye, jungle kya dhoonde

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Farida, daryav kande baghlaa, betha kail kare
kail karende hanj nu, achinte baaj paye

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida

Baaj paye tis rab de, kailahnvisariyahn
jo man chit na chete san, so gaali rab kiyahn

Farida Farida Farida Farida
Farida Farida Farida Farida