Artist: 
Search: 
Reddit

Analog - Wierzę lyrics

Muzyka: youme & Radek Chwieralski / S³owa: youme

Wiem, że istnieje coś ponad słowami,
Które komunikują
Są zakazami, bądź nakazami
Zakupy
Obiad
A jakże słodko oplatają moja czujność czasami
Dzieci do szkoły
Dzieci ze szkoły

Widzę jak
Uciekasz ode mnie w inny świat
Czuję, że w morzu kłamstwa topisz się.
Chcesz zabrać mnie.

Lecz
Wierzę, że ja
Wierzę, że ty
W świecie bez słów znajdziemy siebie
Wierzę, że śmiech
Wierzę, że łzy -
To - nie jest gra

Wciąż słyszę słowa.
Czym one są?
Grą pustych liter?
Najczęściej tak
Ko-mu-ni-ka-cja
Nierewelacja
Ko-mu-ni-ka-cja
Stop

Rozumiem cię
Nie umiesz czuć -
Czy serce po prawej stronie masz?
Nie wiem jak
Nie wiem czy zrozumiem
ponad słowami twój głos