Artist: 
Search: 
Ameerah - The Sound of Missing You lyrics (Bulgarian translation). | I miss hearing your voice,
, All the words that you said to me
, But now this empty space fills me...
03:32
video played 681 times
added 8 years ago
Reddit

Ameerah - The Sound of Missing You (Bulgarian translation) lyrics

EN: I miss hearing your voice,
BG: Липсва ми вашия глас,

EN: All the words that you said to me
BG: Всички думи, които каза за мен

EN: But now this empty space fills me up and takes over me
BG: Но сега това празно пространство ме изпълва и отнема над мен

EN: And I cant escape it
BG: И не мога да го избяга

EN: It always keeps coming back
BG: То винаги подарък смешен гръб

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: I hear it all around
BG: Аз го чувам всички около

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: The silence is so loud
BG: Мълчанието е толкова силен

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: I cant break through these walls that are rising in front of me
BG: Не могат да пробият тези стени, които се издигат пред мен

EN: And the deeper I fall, I realise I never gonna be free
BG: И колкото по-дълбоки пада, разбирам, че аз никога не ще бъде безплатна

EN: Baby release me
BG: Бебе ме освободи

EN: It always keeps coming back
BG: То винаги подарък смешен гръб

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: I hear it all around
BG: Аз го чувам всички около

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: The silence is so loud
BG: Мълчанието е толкова силен

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: Time goes by and it feels like Im just going out of my mind
BG: Течение на времето и тя се чувства като Im просто излизам от съзнанието ми

EN: What we had, bring it back now
BG: Това, което имахме, да го върна сега

EN: Cause Im feeling empty inside
BG: Предизвикват Im чувство празен отвътре

EN: Oh, times goes by and it feels like Im just going out of my mind
BG: О време минава и тя се чувства като Im просто излизам от съзнанието ми

EN: What we had, bring it back now
BG: Това, което имахме, да го върна сега

EN: Cause Im feeling empty inside
BG: Предизвикват Im чувство празен отвътре

EN: It always keeps coming back
BG: То винаги подарък смешен гръб

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: I hear it all around
BG: Аз го чувам всички около

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: The silence is so loud
BG: Мълчанието е толкова силен

EN: (Yeah) I miss hearing your voice,
BG: (да) Липсва ми вашия глас,

EN: All the words that you said to me (oh I need you)
BG: Всички думи, които ми каза (о имам нужда от теб)

EN: But now this empty space fills me up and takes over me (heeeey)
BG: Но сега това празно пространство ме изпълва и отнема над мен (heeeey)

EN: (Baby release me)
BG: (Бебе ме освободи)

EN: I cant break through these walls, they are rising in front of me (it alway keeps coming back)
BG: Не могат да пробият тези стени, те се покачват пред мен (тя винаги запазва се върна)

EN: (The sound of missing you)
BG: (На звука на ти липсва)

EN: And the deeper I fall, I realise I never gonna be free (I hear it all around)
BG: И колкото по-дълбоки пада, разбирам, че аз никога няма да бъде свободен (аз го чувам всички наоколо)

EN: (The sound of missing you)
BG: (Шум на липсващиВие)

EN: I cant break through these walls, they are rising in front of me (the silence is so loud)
BG: Не могат да пробият тези стени, те се покачват пред мен (мълчание е толкова силен)

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва

EN: The sound of missing you
BG: Звукът на ти липсва