Artist: 
Search: 
Reddit

Almôra - Cehennem Geceleri lyrics

Ve cehennemden bir gece daha
Utanýr, utanýr insanlýðým bu çirkin karanlýktan
Nefret oyununda bir perde daha
Yorulur, yorulur ruhumuz bu (bu) kýzýl günahlardan

Kan ve ateþ küfrediyor tüm masallara
Yas tutuyor melekler karanlýðýmýza
Ve nasýrlaþmýþ yüreðinle sen aciz dünya

Dinle (!dinle!) bu acýnýn masalýný
Seyret (!seyret!) o utanç tarlalarýný
Mahþer (!mahþer!) yaðýyor gökten
Düþüyor (!düþüyor!), düþüyor yýldýzlar