Artist: 
Search: 
Allstar Weekend - Not Your Birthday lyrics (Bulgarian translation). | Every Clock is ticking faster
, Taking trips around the sun
, Another year, another chapter
, 5 and...
03:27
video played 908 times
added 7 years ago
Reddit

Allstar Weekend - Not Your Birthday (Bulgarian translation) lyrics

EN: Every Clock is ticking faster
BG: Всеки часовник тиктака по-бързо

EN: Taking trips around the sun
BG: Като пътувания около Слънцето

EN: Another year, another chapter
BG: Още една година, друга глава

EN: 5 and 4 and 3 and 2 and 1
BG: 5 и 4 и 3 и 2 и 1

EN: Drop your calls, lose your keys
BG: Хвърлете повиквания, губят ключовете си

EN: Before the night is gone
BG: Преди нощта си отиде

EN: Get yourself out your seat
BG: Вземи си на мястото си

EN: oh oh
BG: ох ох

EN: Quit complaining move your feet
BG: Затворете оплакват се движат краката си

EN: Until the break of dawn
BG: До разпадането на разсъмване

EN: Cause nobody really cares about the day that you were
BG: Защото никой не се интересува от деня, в който са били

EN: born
BG: роден

EN: Except for everyone who ruins your birthday
BG: С изключение на всеки, който руините си рожден ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: This songs for anyone who is having the worst day
BG: Това песни за всеки, който е с най-лошият ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Take a moment of the good life
BG: Отделете време за добър живот

EN: Chase it down until you fall
BG: Чейс го надолу, докато не попадат

EN: 365 nights
BG: 365 нощувки

EN: Why just one if we can have them all
BG: Защо само един, ако можем да ги всички

EN: Drop your calls, lose your keys
BG: Хвърлете повиквания, губят ключовете си

EN: Before the night is gone
BG: Преди нощта си отиде

EN: Get yourself out your seat
BG: Вземи си на мястото си

EN: oh oh
BG: ох ох

EN: Clap your hands, move your feet
BG: Плеснем с ръце, се движат краката си

EN: Until the break of dawn
BG: До разпадането на разсъмване

EN: Cause nobody really cares about the day that you were
BG: Защото никой не се интересува от деня, в който са били

EN: born
BG: роден

EN: This songs for everyone who ruins your birthday
BG: Това песни за всеки, който руините си рожден ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: This songs for anyone who is having the worst day
BG: Това песни за всеки, който е с най-лошият ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Party like its not, Party like its not,
BG: Страна, като не си, която е страна като не си,

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Party like its not, party like its not,
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not. party like its not
BG: Страна, като не си. страна, като не си

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Ok lets loose control
BG: Добре се дава простор на контрол

EN: I wanna see everybody on the floor
BG: Искам да видя всички на пода

EN: Well go and send your invitations
BG: Ами отидете и да изпращате покани

EN: Do it now cuz time is wastin
BG: Направи го сега защото времето е губя

EN: Life is tough so loosen up
BG: Животът е труден, така отпуснеш

EN: Dj turn that weekend up
BG: Dj своя страна, че през уикенда се

EN: Get down, get loud
BG: Лягай долу, се силен

EN: Everybody stand up, everybody go nuts
BG: Всеки се изправя, всеки вбеси

EN: Throw your hands up
BG: Хвърли си ръцете

EN: Ok, Check it out, heres the plan
BG: Добре, я контролира, ерес плана

EN: We gonna dance till we can not stand
BG: Ние няма да танцувам докато не не мога да понасям

EN: Move your feet to every beat
BG: Преместване на крака за всеки такт

EN: O Crap, bring it back, put it on repeat
BG: О, глупости, я върне, го постави на повторение

EN: When the crowd goes wild then you know its on
BG: Когато тълпата подивява тогава знаете си на

EN: If you wanna party then heres your song
BG: Ако искате да празнуват след това ерес твоята песен

EN: Its alright its ok
BG: Неговата наред няма нищо

EN: Its not even my birthday!
BG: Неговата не е дори и рождения ми ден!

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: This songs for everyone who ruins your birthday
BG: Това песни за всеки, който руините си рожден ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: This songs for anyone who is having the worst day
BG: Това песни за всеки, който е с най-лошият ден

EN: You gotta party like its not, party like its not
BG: Трябва да си като страна, а не страна, като не си

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: Like its not your birthday
BG: Като не си си рожден ден

EN: Party like its not, party like its not
BG: Страна, като не си, подобно на своя страна не

EN: oh o oh
BG: О о о