Artist: 
Search: 
Reddit

Alkehol - Ty A Já lyrics

Když se nìkdy ráno probudíš
vídᚠbudoucnost ve svých pøedstavách
který ti mizej tak jak pøichází
pouze ve tvých myšlenkách

Jen ty a já – budem tu navìky
jen ty a já – ty mì budeš høát
jen ty a já – budem tu na vìky
jen ty a já

Ráno spojím rovnou s veèerem
pøes den budeme jenom spát
a veèer se zase seberem
a budeme si celou noc jenom hrát

Jen ty a já – splníš mi všechno co si budu pøát
jen ty a já – budeš mì poøát høát
jen ty a já – budem tu na vìky
jen ty a já

V tvojí pøítomnosti jsem vždy rád
když proudíš v žilách mých
krásnej pocit ve mnì bude høát
až tì chytnu do rukou svých – potom

Ty a já – budem tu navìky
jen ty a já – budeš mì poøád høát
jen ty a já – budem tu na vìky
jen ty a já

Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!
Jen ty a já!