Artist: 
Search: 
Reddit

Alkehol - Na Zdraví lyrics

Vždycky jsme si øíkali, proè to dìláme
proè každej den chlastáme
asi je to nemoc, asi je to zvyk
ještì navíc o tom zpíáme
každej den si pøiukneme na zdraví
kdo teda tohle jednou zastaví
každej den si pøiukneme na zdraví
abstinenta trefí šlak, když si to pøedstaví

Na zdraví, tak na zdraví
vždy o moc nejde, jenom o zdraví

Kolik už jsme takhle penìz utratili
mìli bysme mindrák, kdybychom to zjistili
ale co má bejt, kdybychom byli doma
tak by jsme se urèitì nudili
každej den si pøiukneme na zdraví
kdo teda tohle jednou zastaví
každej den si pøiukneme na zdraví
abstinenta trefí šlak, když si to pøedstaví

Na zdraví, tak na zdraví
vždy o moc nejde, jenom o zdraví