Artist: 
Search: 
Reddit

Alkehol - Já Chci Spát lyrics

Já chci spát,
tak hroznì spát
a nevidím dùvod
proè bys mì budila

Ètyøikrát
v jednom kuse ètyøikrát
a chceš poøád dál,
ty jsi se snad zbláznila

Zabila,
teï už bys mì zabila
kdybys mì nutila
asi by jsi dìdila

Já nejsem
letos zrovna ve formì
a tak pochop mì,
a tak nezlob mì

Jenom mì nech chvíli spát
nebudu se s tebou prát
nech mì chvíli vydejchat
vždy víš, že to mám taky rád
ale chci spát

Vyprahlej
jsem jako sahara
tak se podívej,
jak jsi mì vyždímala

Slituj se,
nech mì chvíli spát
udìlej si to jak chceš,
mùžeš se mi klidnì smát

Jenom mì nech chvíli spát
nebudu se s tebou prát
nech mì chvíli vydejchat
vždy víš, že to mám taky rád
ale chci spát

Já chci spát,
tak hroznì spát
a nevidím dùvod
proè bys mì budila

Ètyøikrát
v jednom kuse ètyøikrát
a chceš poøád dál,
ty jsi se snad zbláznila

Jenom mì nech chvíli spát
nebudu se s tebou prát
nech mì chvíli vydejchat
vždy víš, že to mám taky rád
ale chci spát