Artist: 
Search: 
Reddit

Alkehol - A Chlastu Bylo Moc lyrics

Vracel jsem se jednou domù temnou ulicí
a pøemýšlel, co s tou svoují opicí
jestli zajít zpìt do baru nebu domù jít
jestli se já vlastnì mùžu bez pití obejít

Tak jsem šel a pil dál - jako tenkrát,
když chlastu bylo moc a my pili víc než dost
když všechno, co jsi chtìl - tak to jsi mìl
a dùvod pøestávat jsi vùbec nemìl

Na druhý pokus už jsem musel domù jít
a bez toho chlastu se na chvíli obejít
zavírací hodiny, no, to je konec mùj
proto bych mìl zmìnit lokál stùj co stùj

Abych šel a pil dál - jako tenkrát,
když chlastu bylo moc a my pili víc než dost
když všechno, co jsi chtìl - tak to jsi mìl
a dùvod pøestávat jsi vùbec nemìl

Non-stop bary, to je prostì šance k pøežití
v tìch já mùžu v klidu holdovat svýmu pití
bez nich se už chlapèe dnes nemùžeš obejít
protože ty nemᚠšanci jinde se napít

Tak sedíš a piješ dál - jako tenkrát,
když chlastu bylo moc a my pili víc než dost
když všechno, co jsi chtìl - tak to jsi mìl
a dùvod pøestávat jsi vùbec nemìl