Artist: 
Search: 
Alja Jackson - Purttiest Girl (Prettiest Girl) lyrics (Bulgarian translation). | Tell me I was fly like a plane in the sky
, Hotter than electricity in a wire
, And if it was a...
03:28
video played 1,571 times
added 6 years ago
Reddit

Alja Jackson - Purttiest Girl (Prettiest Girl) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Tell me I was fly like a plane in the sky
BG: Кажи ми, че е лети като самолет в небето

EN: Hotter than electricity in a wire
BG: Hotter от електричество в проводник

EN: And if it was a light only a while
BG: И ако това беше светлина само малко

EN: Said I was the prettiest girl
BG: Казах, че е най-красивата девойка

EN: Tell me I was fly like a plane in the sky
BG: Кажи ми, че е лети като самолет в небето

EN: Hotter than electricity in a wire
BG: Hotter от електричество в проводник

EN: Tell me I was fly like a plane in the sky
BG: Кажи ми, че е лети като самолет в небето

EN: Said I was the prettiest girl
BG: Казах, че е най-красивата девойка

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I guess, I'm the prettiest Girl,
BG: Предполагам, аз съм най-красивите момиче,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I guess, I'm the prettiest Girl,
BG: Предполагам, аз съм най-красивите момиче,

EN: I was in my car when you saw me fast by
BG: Бях в колата ми, когато ме видя бързо от

EN: Said you had to turn around and come say hi
BG: Каза, че трябва да се обърнеш и да кажеш'здравей" идват

EN: … like I'm beating a drum
BG: ... Сякаш съм побой барабан

EN: Tell me when I walk it's like I beating a drum
BG: Кажи ми, когато ходя това е като да бие тъпан

EN: You said you had to turn around and come say hi
BG: Ти каза, че трябва да се обърнеш и да кажеш'здравей" идват

EN: … when you saw me fast by
BG: ... Когато ме видя бързо от

EN: You said I was the pretties girl
BG: Ти каза, че е хубаво момиче

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I guess, I'm the prettiest Girl,
BG: Предполагам, аз съм най-красивите момиче,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I guess I'm the prettiest Girl,
BG: Предполагам, че съм най-красивите момиче,

EN: Told me you could hit a home run off the back(Back)
BG: Каза ми, че може да удари хоумрън на гърба (Назад)

EN: If I let him show me his baseball bat
BG: Ако аз нека ми покаже бейзболна бухалка

EN: Then he told me I would like it cause I was a good catch
BG: Тогава той ми каза, че би искал това защото е добър улов

EN: Here kitty kitty, here kitty kitty,
BG: Тук коте коте, тук коте коте,

EN: Told me I would like it cause I was a good catch
BG: ми каза, че би искал това защото е добър улов

EN: If I let him show me his baseball bat
BG: Ако аз нека ми покаже бейзболна бухалка

EN: Said he could hit a home run out the back
BG: Каза, че може да удари хоумрън през задната

EN: He said I was the prettiest girl
BG: Той каза, че съм най-красивата девойка

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I guess I'm the prettiest girl
BG: Предполагам, че съм най-красивата девойка

EN: Ziggy-Ziggy-Za-Za-Za-Za
BG: Зиги, Зиги-Za-Za-Za-Za

EN: Blah blah blah blah blah Blah blah
BG: Бла бла бла бла бла бла бла

EN: Ziggy Ziggy Za Za Za Za
BG: Ziggy Ziggy Za Za Za Za

EN: I guess i'm the prettiest, I'm the prettiest!
BG: Предполагам, че съм най-красивата, аз съм най-красивата!

EN: Ziggy-Ziggy-Za-Za-Za-Za
BG: Зиги, Зиги-Za-Za-Za-Za

EN: Blah blah blah blah blah Blah blah (whatever)
BG: Бла бла бла бла бла бла бла (каквото)

EN: Ziggy Ziggy Za Za Za Za
BG: Ziggy Ziggy Za Za Za Za

EN: I guess I'm the prettiest girl
BG: Предполагам, че съм най-красивата девойка

EN: I guess I'm the prettiest
BG: Предполагам, че съм най-красивата

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest,
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата,

EN: I'm the prettiest, I guess, I'm the prettiest, I guess
BG: Аз съм най-красивата, предполагам, аз съм най-красивата, предполагам

EN: Yes girl, that feel, that feel, hey, hey.
BG: Да момичета, които се чувстват, че се чувстват, ей, ей.