Artist: 
Search: 
Alisiya - Ще Се Возим Ли lyrics (Chinese translation). | Хей.. Ще се возим ли или не?
, Ти шофьора си.. Карай ме.
,...
03:52
video played 1,732 times
added 8 years ago
Reddit

Alisiya - Ще Се Возим Ли (Chinese translation) lyrics

BG: Хей.. Ще се возим ли или не?
ZH: 嘿......驱动器或不吗?

BG: Ти шофьора си.. Карай ме.
ZH: 你您的驱动程序。开车送我。

BG: Твоя съм за тази нощ..
ZH: 我是你的晚上。

BG: Хей, да забравим наш'те връзки пак.
ZH: 嘿,让我们忘记我们的链接再。

BG: Аз измъкнах се.. Не питай как.
ZH: 我偷偷溜出去。别问我怎么。

BG: Важно е, че тук дойдох..
ZH: 它是重要我来这儿的。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: В чужда кола влизам сега..
ZH: 在外国车,现在输入......

BG: Специални неща за теб събрах..
ZH: 特别关于你的事情我......

BG: Да, разопаковай тях.
ZH: 是的收拾他们。

BG: В чужда кола влизам сега..
ZH: 在外国车,现在输入......

BG: И тайно при тебе съм дошла..
ZH: 秘密地,我在这里给你。

BG: Да.. Телата казват "ДА"..
ZH: 自。。。各机构说"是"。

BG: Хей, неприлична ще бъда с теб.
ZH: 嘿,色情会跟你一起。

BG: И едно да искаш давам две..
ZH: 和一个给你两个。

BG: Ти печелиш тази нощ!
ZH: 你今晚赢 !

BG: Хей, знам какво ни липсва вечно с теб.
ZH: 嘿,我知道我们缺少什么和你永远。

BG: Тази вечер да си го дадем..
ZH: 今天晚上要给他。

BG: Хайде с мен да бъдеш лош.
ZH: 跟我要坏。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: В чужда кола влизам сега..
ZH: 在外国车,现在输入......

BG: Специални неща за теб събрах..
ZH: 特别关于你的事情我......

BG: Да, разопаковай тях.
ZH: 是的收拾他们。

BG: В чужда кола влизам сега..
ZH: 在外国车,现在输入......

BG: И тайно при тебе съм дошла..
ZH: 秘密地,我在这里给你。

BG: Да... Телата казват "ДА"...
ZH: 自。。。各机构说"是"。