Artist: 
Search: 
Reddit

Alienacja - Stink System lyrics

Cuchn±cy oddech systemu, czujê na sobie
Jak robak, z¿era mój mózg. Organizm przyzwyczaja siê
do brudnej rzeczywisto¶ci,
lecz umys³ pragnie odrobiny s³oñca...