Artist: 
Search: 
Reddit

Alice - Anìn A Grîs lyrics

Anìn a grîs, usgnot
jenfri erbe e tjere
dongje il Tiliment
grîs a pièrdisi tal scùr
fra sterps e cìl
cence carnìs nè bés.

Siòrs di libertàt
a racuei grignei di vite
e respìrs di ajer net.
E a durmì di voe
sul jèt d'arint da l'aghe
cence pore d'inneàsi
marivèe di sanc
lontan da gilugne e dal lisp
dai simitieris.

Anìn a grîs, usgnot
jenfri erbe e tjere.
Anìn a grîs, usgnot
dongje il Tiliment.

Anìn a steles, usgnot
cun vòj discols e musiche
tal flàt cjalt
da nestre picule poesie.

Siòrs di libertàt
a racuei grignei di vite
e respìrs di ajer net.
E a durmì di voe
sul jèt d'arint da l'aghe
cence pore d'inneàsi
marivèe di sanc
lontan da gilugne e dal lisp
dai simitieris.

Anìn a grîs, usgnot
jenfri erbe e tjere.
Anìn a grîs, usgnot
dongje il Tiliment.