Artist: 
Search: 
Alexandra Stan - One Million (1 000 000) (feat. Carlprit) lyrics (Bulgarian translation). | (Carlprit)Yea yea
, My Number One: Alexandra Stan
, That’s right
, yea..take it
, Hey hey you’re...
03:19
video played 900 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Alexandra Stan - One Million (1 000 000) (feat. Carlprit) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Carlprit)Yea yea
BG: (Carlprit)да, да

EN: My Number One: Alexandra Stan
BG: Моят номер едно: Александра Стан

EN: That’s right
BG: Това е правилно

EN: yea..take it
BG: Да..Вземи го

EN: Hey hey you’re one in a million
BG: Ей Ей вие сте един милион

EN: and my heart feeling love you’re so briliant
BG: и моето сърце чувство любов Вие сте толкова брилянтен

EN: Girl i’ve missed your love and your feelings hun
BG: Момиче съм пропуснала любовта си и вашите чувства глад

EN: I never knew that you are my special one
BG: Аз никога не знаех, че сте ми специални

EN: Since you left me i was the lonely one
BG: Тъй като ме остави аз бях самотен един

EN: Looking for that girl one in a million
BG: Търси това момиче един милион

EN: To dance with you the night while we shouldn’t hun
BG: Да танцувам с теб през нощта, докато ние не трябва германец

EN: So i guess i’ve finally found my million
BG: Така че предполагам, аз най-накрая намери моята милиона

EN: Refren: (x2)
BG: Refren: (x 2)

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili mili mili mili mili on
BG: Мили мили мили мили мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili mili mili mili mili on
BG: Мили мили мили мили мили мили на

EN: (A. Stan)Cuz love can you bring you down
BG: (А. Стан) щото любовта може да ви повалят

EN: Oh no oh no
BG: О не о не

EN: Everytime you come around
BG: Всичко ти дойде около

EN: oh no
BG: о не

EN: Million million
BG: Милиона

EN: Cuz love can you bring you down
BG: Защото любовта може да ви отведе

EN: In a way i can’t explain
BG: По начин, аз не може да обясни

EN: Yea love can bring you down I know for sure
BG: да любовта може да ви отведе надолу знам със сигурност

EN: Refren:
BG: Refren:

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili mili mili mili mili on
BG: Мили мили мили мили мили мили на

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili mili mili mili mili on
BG: Мили мили мили мили мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: (Carlprit)a milion
BG: (Carlprit) милиона

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)a milion
BG: (Carlprit) милиона

EN: (A. Stan)Mili mili mili mili mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)a mili mili milion
BG: (Carlprit) милиона мили мили

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (A. Stan)Mili mili mili mili mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)a mili a mili a mili on
BG: (Carlprit) мили мили мили на

EN: (Carlprit)Take it
BG: (Carlprit)Вземи го

EN: (A. Stan)Oh no Oh no
BG: (А. Стан) о не о не

EN: Oh no
BG: О не

EN: Million million
BG: Милионмилион

EN: (Carlprit)Yeah, Yeah
BG: (Carlprit)да, да

EN: (A. Stan)Oh no Oh no
BG: (А. Стан) о не о не

EN: (Carlprit)Thats right
BG: (Carlprit)Този право

EN: (A. Stan)Oh no
BG: (А. Стан) о не

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (Carlprit)Hey hey you’re one in a million
BG: (Carlprit)Ей Ей вие сте един милион

EN: and my heart feeling love you’re so briliant
BG: и моето сърце чувство любов Вие сте толкова брилянтен

EN: Girl i’ve missed your love and your feelings hun
BG: Момиче съм пропуснала любовта си и вашите чувства глад

EN: I never knew that you are my special one
BG: Аз никога не знаех, че сте ми специални

EN: Since you left me i was the lonely one
BG: Тъй като ме остави аз бях самотен един

EN: Looking for that girl one in a million
BG: Търси това момиче един милион

EN: To dance with you the night while we shouldn’t hun
BG: Да танцувам с теб през нощта, докато ние не трябва германец

EN: So i guess i’ve finally found my million
BG: Така че предполагам, аз най-накрая намери моята милиона

EN: (A. Stan)Feels like i’ll be lonely when you’re gone
BG: (А. Стан) се чувства като аз ще бъда самотен, когато те няма

EN: (Carlprit)For that one in a million
BG: (Carlprit)За този един на милион

EN: 2'25"
BG: 2'25 "

EN: (A. Stan & Carlprit)Dance with me all night long
BG: (А. Стан & Carlprit) Танцувай с мен цяла нощ

EN: And make my heart feel like i’m a one in a million
BG: И сърцето ми се чувствам като аз съм един милион

EN: (Carlprit)One in a million (x8)
BG: (Carlprit)Един на милион (x 8)

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: Mili mili on
BG: Мили мили на

EN: Mili mili mili mili mili mili on
BG: Мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)Thats right
BG: (Carlprit)Този право

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)My number one
BG: (Carlprit)Моят номер едно

EN: (A. Stan)Mili mili mili mili mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah Yeah
BG: (Carlprit)да, да

EN: 2'51"
BG: 2 "51"

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)a milion
BG: (Carlprit) милиона

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)a milion
BG: (Carlprit) милиона

EN: (A. Stan)Mili mili mili mili mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)a mili mili milion
BG: (Carlprit) милиона мили мили

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (A. Stan)Mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah
BG: (Carlprit)Да

EN: (A. Stan)Mili mili mili mili mili mili on
BG: (А. Стан) мили мили мили мили мили мили на

EN: (Carlprit)a mili a mili a mili on
BG: (Carlprit) мили мили мили на

EN: (Carlprit)Yeah Carlprit
BG: (Carlprit)да Carlprit

EN: (A. Stan)Oh no Oh no
BG: (А. Стан) о не оНе

EN: (Carlprit)Alexandra Stan
BG: (Carlprit)Александра Стан

EN: (A. Stan)Oh no
BG: (А. Стан) о не

EN: milion milion
BG: милиона милиона