Artist: 
Search: 
Alex Gaudino - What A Feeling (feat. Kelly Rowland) lyrics (Bulgarian translation). | I, I wasn't even searching for love
, That's usually when it creeps up you and
, I know in my heart...
03:20
video played 1,249 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Alex Gaudino - What A Feeling (feat. Kelly Rowland) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I, I wasn't even searching for love
BG: Аз, аз дори не е търсене за любов

EN: That's usually when it creeps up you and
BG: Това е обикновено, когато тя пълзи нагоре ви и

EN: I know in my heart that it's true
BG: Аз знам в сърцето ми, че това е вярно

EN: Oh yeah
BG: О, да

EN: Boy you got my attention what's up?
BG: Момче ли вниманието ми какво става?

EN: My heart is beating
BG: Сърцето ми бие

EN: No one's got me opened so much
BG: Никой не ме е открита много

EN: I think i'm dripping
BG: Мисля, че аз съм капе

EN: Got my hands way up, I surrender to love!
BG: Имам си ръцете докрай, аз предаване да обичаш!

EN: What a feeling, to let it all do,
BG: Какво чувство, за да го всички,

EN: What a feeling, I'm loosing control
BG: Какво чувство, губя контрол

EN: What a feeling, feels like I'm on top of the world
BG: Какво чувство, се чувства като аз съм на върха на света

EN: What a feeling, what a feeling, to let it all do
BG: Какво чувство, какво чувство, за да го направя

EN: What a feeling, I'm loosing control
BG: Какво чувство, губя контрол

EN: What a feeling, feels like I'm on top of the world
BG: Какво чувство, се чувства като аз съм на върха на света

EN: What a feeling, what a feeling
BG: Какво чувство, какво чувство

EN: What a feeling, what a feeling
BG: Какво чувство, какво чувство

EN: I, I used to think i'll never fall in love
BG: I, мислех, че аз никога не ще се влюбиш

EN: It' like my favorite star I used to stare every night
BG: То ' подобен аз използван да се взира всяка нощ-любимата ми звезда

EN: In the sky oh yeah
BG: В небето о да

EN: Who, I loved the way you touch
BG: Кой, аз обичаше начина, по който докосваш

EN: My heart is beating
BG: Сърцето ми бие

EN: Boy, I just can get enough
BG: Момче аз просто може да получи достатъчно

EN: You got me speechless
BG: Хвана ме безмълвен

EN: Got my hands way up, I surrender to love!
BG: Имам си ръцете докрай, аз предаване да обичаш!

EN: What a feeling, to let it all do,
BG: Какво чувство, за да го всички,

EN: What a feeling, I'm loosing control
BG: Какво чувство, губя контрол

EN: What a feeling, feels like I'm on top of the world
BG: Какво чувство, се чувства като аз съм на върха на света

EN: What a feeling, what a feeling, to let it all do
BG: Какво чувство, какво чувство, за да го направя

EN: What a feeling, I'm loosing control
BG: Какво чувство, губя контрол

EN: What a feeling, feels like I'm on top of the world
BG: Какво чувство, се чувства като аз съм на върха на света

EN: What a feeling, what a feeling
BG: Какво чувство, какво чувство

EN: What a feeling, what a feeling
BG: Какво чувство, какво чувство

EN: (Repeats)
BG: (Повтаря)