Artist: 
Search: 
Alessia - Boro Na Sou Po lyrics (English translation). | Boro na sou po
, Se felo ia sena
, Boro na sou po
, Se felo kalena
, 
, Boro na sou po
, Se felo ia...
03:15
video played 2,448 times
added 6 years ago
Reddit

Alessia - Boro Na Sou Po (English translation) lyrics

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo ia sena
EN: Se ia felo sena

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo kalena
EN: Se felo kalena

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo ia sena
EN: Se ia felo sena

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo kalena
EN: Se felo kalena

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: I fell
EN: I fell

EL: I matter
EN: I matter

EL: And we are togheter
EN: And we are togheter

EL: Give me you love
EN: Give me you love

EL: I can see in yout eyes
EN: I can see in yout eyes

EL: Give me your love i can se in you eyes
EN: Give me your love i can se in you eyes

EL: I fell
EN: I fell

EL: I matter
EN: I matter

EL: And we are togheter
EN: And we are togheter

EL: Give me you love
EN: Give me you love

EL: I can see in yout eyes
EN: I can see in yout eyes

EL: Just show me on a say by my side
EN: Just show me on a say by my side

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo ia sena
EN: Se ia felo sena

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo kalena
EN: Se felo kalena

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo ïa sena
EN: Se sena ïa felo

EL: Boro na sou po
EN: Boro na sou po

EL: Se felo kalena
EN: Se felo kalena

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: Se felo kalena..
EN: Se felo kalena ...

EL: Bem ba ba bem
EN: Ba ba bem Bem

EL: Bem bem bem
EN: Bem bem bem

EL: Bem ba ba bem
EN: Ba ba bem Bem

EL: Bem bem bem
EN: Bem bem bem