Artist: 
Search: 
Alesha Dixon - Play Me lyrics (Bulgarian translation). | Baby, Baby, Oh
, Do you want to see me
, Never really want to fight the feeling
, And I like the...
03:00
video played 342 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Alesha Dixon - Play Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby, Baby, Oh
BG: Baby, Baby, О

EN: Do you want to see me
BG: Искате ли да ме види

EN: Never really want to fight the feeling
BG: Никога не наистина искат да се борят с чувство

EN: And I like the colour of your eyes
BG: И аз като цвета на очите

EN: Baby baby
BG: Бебе бебе

EN: Many times the words are spoken
BG: Много пъти думи се говорят

EN: No doubt somebody will decide
BG: Не някой съмнение ще реши

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Maybe you don't wanna be here
BG: Може би не искам да бъда тук

EN: Cos time after time gets riddled
BG: Защото всеки път получава надупчени

EN: And I know the price you've paid turn away
BG: И знам, че цената, която сте платили отвърне

EN: Someday everything you want
BG: Някой ден всичко, което искаш

EN: And desire
BG: И желание

EN: To find another way move higher
BG: За да намерите друг начин да се движат по-високи

EN: And I know the price you've paid turn away
BG: И знам, че цената, която сте платили отвърне

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Maybe you don't wanna be you
BG: Може би не искате да ви се

EN: Cos everything we do gets mirrored
BG: Защото всичко, което правим получава огледално

EN: And I know the price you've paid get away
BG: И знам, че цената, която сте платили да се размине

EN: Someday everything you want and desire
BG: Някой ден всичко, което искаш и желание

EN: Will be the thing that gets you higher
BG: Ще бъде нещо, което ще ви по-високи

EN: Cos I know the price you've paid turn away
BG: Защото знам, цената, която сте платили отвърне

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: It's a flashback baby
BG: Това е една ретроспекция бебе

EN: Woo woo woo
BG: Woo уо уо

EN: You got me seeing things
BG: Ти ме виждаш нещата

EN: I never would see before
BG: Аз никога няма да видя преди

EN: And now I flashback
BG: И сега ретроспекция

EN: I've hit the roof
BG: Аз бях хит на покрива

EN: And now you're loving it
BG: И сега си ми харесва

EN: And you're wanting it
BG: И ти си го искат

EN: I'm not losing it over you boy
BG: Аз не го губи над вас момче

EN: Flash baby woo woo woo
BG: Flash бебе уо уо уо

EN: You got me seeing things
BG: Ти ме виждаш нещата

EN: I never would see before
BG: Аз никога няма да видя преди

EN: And now I flashback
BG: И сега ретроспекция

EN: I've hit the roof
BG: Аз бях хит на покрива

EN: And now you're loving it
BG: И сега си ми харесва

EN: And you're wanting it
BG: И ти си го искат

EN: I'm not losing it over you boy
BG: Аз не го губи над вас момче

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на

EN: Play me
BG: Play мен

EN: And strum me like a guitar
BG: И ми strum като китара

EN: Play me
BG: Play мен

EN: You make me wanna ooh ah
BG: Караш ме да искам да ох ах

EN: Play me
BG: Play мен

EN: Oh baby baby keep me moving
BG: О, скъпи, бебе да ми се движат

EN: On and on and on
BG: От и на и на