Artist: 
Search: 
Reddit

Al Tall - Havanera lyrics

Si a la Pedrera anàrem
lo que faríem primer de tot
és dir-li a Maria que mos posara
un got o dos.

Si no en tenim prou
li'n farem posar més.
Ja li ho pagarem, ja li ho pagarem
quan tingam diners.

Passà un got o dos o tres
per a nosaltres, per als de més.

A les palmeres mo n'anirem, mo n'anirem;
si voleu vindre, si voleu vindre.
Un xic moreno també vindra, també vindra.
Si no és moreno no ballarà.

Si te pregunten si saps ballar.
Que sí senyor, que no senyor.
"A mí me gusta ser bailaor".

A les palmeres mo n'anirem, mo n'anirem;
si voleu vindre, si voleu vindre.

Passà un got o dos o tres
per a nosaltres, per als de més.

Jo tinc una peixcatera
que agarra gamba a volandes.
S'agarren de la cistella
i els dos de parella
se'n van per ahí.

Pagell, qui em compra?
Qui em compra pagell?
Pagell, qui em compra?
Que el porte fresquet!
Pagell, qui em compra?
Qui em compra pagell?
Pagell, qui em compra?
Pagell, qui em compra?
Que el porte fresquet!

Passà un got o dos o tres
per a nosaltres, per als de més.