Artist: 
Search: 
Reddit

Al Tall - Cant De Maulets lyrics

Eixiu tots de casa, que la festa bull,
feu dolços de nata i coques de brull!
Polimenteu fustes i emblanquineu murs
perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs!

Enrameu de murta places i carrers,
abastiu de piules xavals i xiquets,
aclariu la gola amb vi i moscatell,
que no hi ha qui pare el pas dels maulets!

Vine, Pilareta, que et pegue un sacsó,
els peixos a l'aigua i els amos al clot
i si no l'empara el nostre senyor
tallarem la cua a Felip de borbó!

Si l'oratge gira en mal dels maulets
vindran altres dies que bufe bon vent,
quan més curt els lliguen més perill tindran,
passeu-me la bota i seguiu tocant!