Artist: 
Search: 
Akon - I Wanna Love You (feat. Snoop Dogg) lyrics (Bulgarian translation). | [Akon:] Convict...Music...and you know we up front.
, 
, [Chorus: Akon]
, I see you windin’ and...
04:22
video played 4,470 times
added 8 years ago
Reddit

Akon - I Wanna Love You (feat. Snoop Dogg) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Akon:] Convict...Music...and you know we up front.
BG: [Akon:] Convict ... музика ... и ние знаем, отпред.

EN: [Chorus: Akon]
BG: [Припев: Akon]

EN: I see you windin’ and grindin’ up on the floor
BG: Виждам те windin и измъчвате, на пода

EN: I know you see me lookin' at you and you already know
BG: Знам, че ме види гледаш към вас и вие вече знаете

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: [Snoop Dogg]
BG: [Snoop Dogg]

EN: Money in the air as mo’ fell
BG: Пари във въздуха, п'падна

EN: Grab you by your coattail, take you to the motel, ho sale
BG: да вземете от вашия coattail, ви отведе до мотел, хо продажба

EN: Don’t tell, wont tell, baby say “I don’t talk, Dogg unless you told on me” - oh well
BG: Да не кажа, няма да кажа, скъпа каже'Аз не говоря, Дог, освен ако не каза на мен" - О, ами

EN: Take a picture wit me, what the flick gon’ do
BG: Снимай ме остроумие, което едно движение гонят направим

EN: Baby stick to me and I’ma stick on you
BG: Бебе се придържаме към мен и аз съм се придържаме за вас

EN: If you pick me then I’ma pick on you
BG: Ако ме вземеш след това съм се заяжда с вас

EN: d-o-double g and I’m here to put this d*** on you
BG: не се прави двойна г и аз съм тук, за да постави това г *** за вас

EN: I'm stuck on p**** and your’s is right
BG: Аз съм остана на п **** и си е право

EN: Rip ridin’ the poles and them doors is tight
BG: Rip Ridin 'полюсите и да ги врати е здраво

EN: And I’ma get me a shot ‘fo the end of the night
BG: И аз съм ме удари'в края на нощта

EN: Cause p**** is p**** and baby you’re p**** for life
BG: Защото п **** е п **** и бебето си п **** за цял живот

EN: [Chorus: Akon]
BG: [Припев: Akon]

EN: I see you windin’ and grindin’ up on the floor
BG: Виждам те windin и измъчвате, на пода

EN: I know you see me lookin' at you and you already know
BG: Знам, че ме види гледаш към вас и вие вече знаете

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: [Akon]
BG: [Akon]

EN: Shorty I can see you ain’t lonely
BG: Шорти Виждам, че не е самотен

EN: Handful of n***** and they all got cheese
BG: Шепа н ***** и всички те имам сирене

EN: See you lookin’ at me now what its gon’ be
BG: Вижте гледаш ме сега какво си гони'се

EN: Just another tease far as I can see
BG: Просто още един закачка доколкото виждам

EN: Tryna get you up out this club if it means spendin' a couple dubs
BG: Tryna ви се изправи на този клуб, ако това означава spendin'няколко Dubs

EN: Throwin’ bout 30 stacks in the back make it rain like that cause I'm far from a scrub
BG: Изхвърлил ще кажеш за 30 стека в гърба да вали така защото аз съм далеч от търкане

EN: And you know my pedigree, ex-deala use to move amphetamines
BG: И знаеш ли си родословие, бивш deala използвате, за да се движат амфетамини

EN: Girl I spend money like it don’t mean nothing and besides I got a thing for you.
BG: Момиче, харчат пари като тя не означава нищо, а освен това имам един въпрос към теб.

EN: [Chorus: Akon]
BG: [Припев: Akon]

EN: I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
BG: Виждам те windin и измъчвате, на пода,

EN: I know you see me lookin' at you and you already know
BG: Знам, че ме види гледаш към вас и вие вече знаете

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: I wanna love you, you already know girl
BG: Искам да те обичам, вече знам момиче

EN: [Snoop Dogg]
BG: [Snoop Dogg]

EN: Mobbin' through the club and I’m low pressin’
BG: Mobbin'чрез клуб и аз съм ниска pressin"

EN: I’m sittin’ in the back in the smoker’s section (just smokin’)
BG: Аз съм седеше в задната част в раздел на пушача (малко пуши)

EN: Birds eye, I got a clear view
BG: Птиците на очите, аз имам ясна представа

EN: You can’t see me, but I can see you (baby I see you) -mm
BG: Вие не можете да ме види, но мога да ви види (бебето ви види) мм

EN: It’s cool, we jet, the mood is set, your p* is wet
BG: Това е готино, ние джет, настроението е зададено, си п * е мокра

EN: You’re rubbin’ your back and touchin’ your neck
BG: Ти си'на гърба и Touchin" rubbin врата

EN: Your body is movin', you humpin' and jumpin'
BG: Тялото ти се танцува, можете humpin и Jumpin '

EN: Your t****** is bouncin', you smilin' and grinnin' and lookin’ at me
BG: Вашият т ****** е скачане, вие се усмихваш и grinnin'и гледаш към мен

EN: [Akon]
BG: [Akon]

EN: Girl and while your looking at me I’m ready to hit the caddy
BG: Момиче и докато ме гледа, че съм готова да се удари в Caddy

EN: Right up on the patio move the patty to the caddy
BG: Прави се във вътрешния двор се движат на Пати на Caddy

EN: Baby you got a phatty, the type I like to marry
BG: Скъпи, ти имам phatty, вида Харесва ми да се ожени

EN: Wantin’ to just give you everything and that’s kinda scary
BG: Wantin'просто да ти дам всичко и това е доста страшно

EN: Cause I'm loving the way you shake your ass
BG: Защото аз обичам начина, по който да си клати си задника

EN: Bouncin', got me tippin' my glass
BG: Скачането', ме tippin" ми стъкло

EN: normally don’t get caught up too fast
BG: по принцип не се хванат много бързо

EN: But I got a thing for you
BG: Но аз имам един въпрос към теб

EN: [Chorus: Akon]
BG: [Припев: Akon]

EN: I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
BG: Виждам те windin и измъчвате, на пода,

EN: I know you see me lookin' at you and you already know
BG: Знам, че ме види гледаш към вас и вие вече знаете

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: [Chorus: Akon]
BG: [Припев: Akon]

EN: I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
BG: Виждам те windin и измъчвате, на пода,

EN: I know you see me lookin' at you and you already know
BG: Знам, че ме види гледаш към вас и вие вече знаете

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: I wanna love you, you already know
BG: Искам да те обичам, вече знам

EN: girl...
BG: момиче ...