Artist: 
Search: 
Akcent - Lovers Cry lyrics (Bulgarian translation). | I dream of you
, And it feels like I`m flying
, I think of you when I`m smiling
, I`m lost into your...
03:54
video played 1,299 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Akcent - Lovers Cry (Bulgarian translation) lyrics

EN: I dream of you
BG: Аз мечтая за теб

EN: And it feels like I`m flying
BG: И тя се чувства като аз съм, плаващи

EN: I think of you when I`m smiling
BG: Аз мисля за вас, когато аз съм усмихнат

EN: I`m lost into your eyes
BG: Аз съм изгубени в очите ти

EN: I sing our song
BG: Пея нашата песен

EN: And it feels like we`re dancing
BG: И тя се чувства като ние сме танци

EN: My broken heart can`t stop resting
BG: Разбитото ми сърце не може да спре за почивка

EN: I love but is it wise?
BG: Аз обичам, но е разумно?

EN: She`s born to run away
BG: Тя е родена да избяга

EN: So sad that she can`t stay
BG: Толкова тъжно, че тя не може да остане

EN: I wish she gives me one more day
BG: Бих искал, тя ми дава още един ден

EN: I kiss my love goodbye
BG: Аз целувка сбогом моя любов

EN: I hold her one last time
BG: Аз държа си последен път

EN: And suddenly I don`t know why
BG: И изведнъж аз не знам защо

EN: Lovers cry?
BG: Влюбените плачат?

EN: Tell me the meaning of being together
BG: Кажи ми Смисълът на битието заедно

EN: If you keep running forever
BG: Ако можете да бягам завинаги

EN: I don`t understand
BG: Не разбирам

EN: Why is the purpose of loving each other
BG: Защо е целта на любов един към друг

EN: `Cause every day I keep wonder
BG: Защото всеки ден аз държа чудо

EN: If I see you again
BG: Ако те видя отново

EN: She`s born to run away
BG: Тя е родена да избяга

EN: So sad that she can`t stay
BG: Толкова тъжно, че тя не може да остане

EN: I wish she gives me one more day
BG: Бих искал, тя ми дава още един ден

EN: I kiss my love goodbye
BG: Аз целувка сбогом моя любов

EN: I hold her one last time
BG: Аз държа си последен път

EN: And suddenly I don`t know why
BG: И изведнъж аз не знам защо

EN: Lovers cry?
BG: Влюбените плачат?

EN: She`s born to run away
BG: Тя е родена да избяга

EN: So sad that she can`t stay
BG: Толкова тъжно, че тя не може да остане

EN: I wish she gives me one more day
BG: Бих искал, тя ми дава още един ден

EN: I kiss my love goodbye
BG: Аз целувка сбогом моя любов

EN: I hold her one last tïme
BG: Аз държа си един последен tïme

EN: And suddenly I don`t know why
BG: И изведнъж аз не знам защо

EN: Lovers cry?
BG: Влюбените плачат?