Ajda Pekkan - Petrol (1980)

video played 1,668 times
added 8 years ago
Rate:

Ajda Pekkan - Petrol lyrics


Sen gelmeden önce her yer karanlýk
Dünya ýssýz dünya durgundu bilmem niçin
Her yerde aradým tatlý bir ýþýk
Bir ateþ bul gönlümü ýsýtmak için

Sen gelince sanki bir güneþ doðdu
Aydýnlýk günüm gecem artýk çok güzel hayat
Sanki herþey birden bambaþka oldu
Sensiz ne kadar zormuþ meðer ne güçmüþ hayat

Aman petrol, caným petrol
Artýk sana sana muhtacým petrol
Elinde petrol, sonunda petrol
Artýk dizginlerim senin elinde petrol

Öyle gururlusun giremem yanýna
Girmiþsin kimbilir kaç aþýðýn kanýna
Dolardan marktan baþka laf çýkmaz dilinden
Neler neler çekiyorum senin elinden

Nice zengin dilber düþmüþ ardýna
Düþ baþka gerçek baþka yar olmazsýn sen bana
Belki gideceksin bir gün gerçekten
Ýþte senin ardýndan aðlýyorum þimdiden


  • COMMENTS