Artist: 
Search: 
Ajda Pekkan - Petrol lyrics (English translation). | Sen gelmeden önce her yer karanlýk
, Dünya ýssýz dünya durgundu bilmem niçin
, Her yerde...
02:57
video played 1,667 times
added 8 years ago
Reddit

Ajda Pekkan - Petrol (English translation) lyrics

TR: Sen gelmeden önce her yer karanlýk
EN: Before coming to you everywhere, dark

TR: Dünya ýssýz dünya durgundu bilmem niçin
EN: I don't know why the world ýssýz world durgundu

TR: Her yerde aradým tatlý bir ýþýk
EN: Anywhere a light sweet aradým

TR: Bir ateþ bul gönlümü ýsýtmak için
EN: To find a Firefox gönlümü ýsýtmak

TR: Sen gelince sanki bir güneþ doðdu
EN: As for you as if a Sun doðdu

TR: Aydýnlýk günüm gecem artýk çok güzel hayat
EN: Gecem is now very nice life brightness day

TR: Sanki herþey birden bambaþka oldu
EN: As if everything was more than bambaþka

TR: Sensiz ne kadar zormuþ meðer ne güçmüþ hayat
EN: Without you what how much güçmüþ life zormuþ meðer

TR: Aman petrol, caným petrol
EN: Oh, my oil, Sabah olmuyor oil

TR: Artýk sana sana muhtacým petrol
EN: Now I I muhtacým oil

TR: Elinde petrol, sonunda petrol
EN: At the end of the oil in the oil,

TR: Artýk dizginlerim senin elinde petrol
EN: Now the oil in your hands dizginlerim

TR: Öyle gururlusun giremem yanýna
EN: It gururlusun deserves is to use the

TR: Girmiþsin kimbilir kaç aþýðýn kanýna
EN: Girmiþsin who knows how many aþýðýn kanýna

TR: Dolardan marktan baþka laf çýkmaz dilinden
EN: Voices from other laf çýkmaz than $ marktan

TR: Neler neler çekiyorum senin elinden
EN: What I am your hands

TR: Nice zengin dilber düþmüþ ardýna
EN: Nice to have rich dilber düþmüþ

TR: Düþ baþka gerçek baþka yar olmazsýn sen bana
EN: Dream another real other yar olmazsýn you me

TR: Belki gideceksin bir gün gerçekten
EN: Maybe you going a day really

TR: Ýþte senin ardýndan aðlýyorum þimdiden
EN: Here's your then aðlýyorum already contains