Artist: 
Search: 
Ajda Pekkan - Petrol lyrics (Chinese translation). | Sen gelmeden önce her yer karanlýk
, Dünya ýssýz dünya durgundu bilmem niçin
, Her yerde...
02:57
video played 1,668 times
added 8 years ago
Reddit

Ajda Pekkan - Petrol (Chinese translation) lyrics

TR: Sen gelmeden önce her yer karanlýk
ZH: 你在天黑前的每一个地方

TR: Dünya ýssýz dünya durgundu bilmem niçin
ZH: 我不知道为什么世界 ýssýz 世界 durgundu

TR: Her yerde aradým tatlý bir ýþýk
ZH: 各地小龙虾 aradým 光

TR: Bir ateþ bul gönlümü ýsýtmak için
ZH: 为火狐浏览器找到库 ýsýtmak

TR: Sen gelince sanki bir güneþ doðdu
ZH: 当它接近你好像它是破碎的心 güneþ

TR: Aydýnlýk günüm gecem artýk çok güzel hayat
ZH: 亮度天 gecem 不再是很好的生活

TR: Sanki herþey birden bambaþka oldu
ZH: 它是所有的突然变得 bambaþka

TR: Sensiz ne kadar zormuþ meðer ne güçmüþ hayat
ZH: 如果您没有什么 güçmüþ 如何 zormuþ meðer 生命

TR: Aman petrol, caným petrol
ZH: 哦我的油,caným 油

TR: Artýk sana sana muhtacým petrol
ZH: 现在我我 muhtacým 油

TR: Elinde petrol, sonunda petrol
ZH: 石油的终结、 手中的油

TR: Artýk dizginlerim senin elinde petrol
ZH: 在你的手 dizginlerim 剩余油

TR: Öyle gururlusun giremem yanýna
ZH: 它是 gururlusun giremem,

TR: Girmiþsin kimbilir kaç aþýðýn kanýna
ZH: 知道多少 aþýðýn kanýna Girmiþsin

TR: Dolardan marktan baþka laf çýkmaz dilinden
ZH: Çýkmaz marktan 字以外的语言

TR: Neler neler çekiyorum senin elinden
ZH: 我不能改变你的手

TR: Nice zengin dilber düþmüþ ardýna
ZH: 好了丰富 dilber düþmüþ

TR: Düþ baþka gerçek baþka yar olmazsýn sen bana
ZH: 你告诉我,是否任何其他的梦想,真正的亚尔 Olmazsýn

TR: Belki gideceksin bir gün gerçekten
ZH: 也许有一天它会真的

TR: Ýþte senin ardýndan aðlýyorum þimdiden
ZH: 在这里已经是你然后 aðlýyorum