Artist: 
Search: 
Reddit

Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Rauda lyrics

Oi pabyrėjo
Klevelio lapeliai,
Klevelio lapeliai
Po tą žalią sodužėlj...

Oi pabyrėjo
Mūsų jauni broleliai,
Mūsų jauni broleliai
Po tas žalias giružėles...

Oi atsiverkit,
Vėlelių varteliai,
Oi priimkit
Mūsų jaunus brolelius...

Gediminas Žilys,
2009 m. liepa,
Mėnuliškės