Artist: 
Search: 
Reddit

Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Pinavija lyrics

Žemynėle Žiedkelėle
Laimink žemę, laimink gėlę
Laimink bitę, laimink medų
Laimink kritusius ant ledo
Laimink žolę, laimink rasa
Laimink jauną širdį drąsia
Laimink akmenį ir vėją
Laimink karžygį gynėją

Oi vija pinavija
Visą naktį kulkom lyja
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Žvaigždės kala kalaviją
Oi vija pinavija!

Žemynėle Žiedkelėle
Laimink tėvą, motinėlę
Laimink sesę, laimink brolį
Laimink vaiką ir senolį
Laimink baltą mūsų krantą
Žalią sodžių, girią šventą
Laimink visus tuos, kas gynė
Mūsų motiną Tėvynę

Oi vija pinavija
Visą naktį kulkom lyja
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Žvaigždės kala kalaviją
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Senos tiesos nerūdija
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Neisim, broliai, į vergiją
Oi vija pinavija!

Žemynėle Žiedkelėle...
Žemyna Žemynėle
Žemyna Žiedkelėle...

Oi vija pinavija
Visą naktį kulkom lyja
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Žvaigždės kala kalaviją
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Senos tiesos nerūdija
Oi vija pinavija!

Oi vija pinavija
Neisim, broliai, į vergiją
Oi vija pinavija!