Artist: 
Search: 
Air - Air From The Virgin Suicides lyrics (Bulgarian translation). | I'm a high school lover, and you're my favorite flavor
, Love is all, all my soul
, You're my...
03:32
video played 549 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Air - Air From The Virgin Suicides (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm a high school lover, and you're my favorite flavor
BG: Аз съм любител висок училище, и ти си Моят любим аромат

EN: Love is all, all my soul
BG: Любовта е всичко, всички ми душа

EN: You're my playground love
BG: Ти си моята любов площадка

EN: Yet my hands are shaking
BG: Но ръцете ми са разклащане

EN: I feel my body remains, time's no matter, I'm on fire
BG: Чувствам тялото ми остава път е без значение, аз съм на огъня

EN: On the playground, love.
BG: На детската площадка, любов.

EN: You're the piece of gold that flashes on my soul.
BG: Вие сте част от златото, което мига на душата ми.

EN: Extra time, on the ground.
BG: Допълнително време, на земята.

EN: You're my playground love.
BG: Ти си моята любов площадка.

EN: Anytime, anywhere,
BG: По всяко време, навсякъде,

EN: You're my playground love.
BG: Ти си моята любов площадка.