Artist: 
Search: 
Reddit

Agricantus - Jusu E Susu (The Chill-Out Experience) lyrics

(Acquaviva - Wiederkehr)

Keh-rahng gi ming la
kay-rey yin?

U scuru s'agghiutti u tempu
mentri ju natu n'arreri
ucca china r'arsura
nostramentri u sonnu
un veni.

Fumu e arsura
mentri aspettu
u sonnu ca un veni.

U scuru s'agghiutti u tempu
mentri ju natu n'arreri.

Jusu e susu
comu vaicchi mmenzu u marusu
s'abbaca
ni nni jamu i ccà.

Die Zeit zerrinnt wie Wasser auf der Haut
gibt es dich nicht, Moment der Gegenwart?
Erhell den Tag mit deinem Licht,
wach auf, wach auf!
Qu'est-ce que je cherche?
Qu'est-ce que je veux?
Tout le monde veut savoir qui tu es
mais personne s'intéresse
car c'est le temps qui nous stresse
la confusion ne nous laisse jamais!
wach auf, wach auf, wach auf!

Amargura en la noche
El dia tan lejos
Cantando el frio
Se aleja.

Jusu e susu
comu vaicchi mmenzu u marusu
s'abbaca
ni nni jamu i ccà.