Artist: 
Search: 
Reddit

Agricantus - Disiu lyrics

(Agricantus)

L'amuri a mia mi tira
comu u achalam1 addisia u sali.

Sugnu oibba ma haju occhi pi talari
Strincimi si u suli un ni viri.

Ech lieb dech so wie d'Stärne
liebed d'Stelli i de Nacht.br
Sugnu oibba ma haju occhi piu taliari
Strincimi si u suli un ni viri
strincimi si sentu disiu
strincimi si sugnu u disiu.